Tag Archives: Suriname

Minister Ramdin spreekt  Amerikaanse investeerders toe in een virtuele webinar: “Suriname is Open for US-Businesses”

Op woensdag 23 juni 2021 is er een virtuele webinar gehouden op het Ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking, met als thema “Suriname is Open for US-Businesses” and “Doing Business in Suriname: An overview and opportunities”. Deze webinar was in samenwerking met de Amerikaanse Ambassade en had …

Read More »

First Lady doneert waardebonnen in Lelydorp

First Lady Mellisa Santokhi-Seenacherry heeft waardebonnen uitgedeeld in Lelydorp, aan de Verlengde Schotelweg. Het overhandigen van waardebonnen aan burgers is een van de vele sociale projecten die de presidentsvrouw uitvoert. Op dinsdag 22 juni 2021 is de First Lady huis aan huis geweest met haar team om de waardebonnen te …

Read More »

OW installeert Evaluatie- en Adviescommissie aanbestedingen

Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken (OW) vond het van eminent belang om een evaluatie- en adviescommissie, met betrekking tot aanbestedingen te installeren. Deze werkgroep moet zich bezighouden met de uitvoering van werkzaamheden, uitgezonderd van projecten die in eigen beheer worden uitgevoerd. Dit betekent dat gedane inschrijvingen bij aanbestedingen eerst …

Read More »

Minister Mathoera benadrukt nut leger

Minister Krishnakoemarie Mathoera benadrukte tijdens de begrotingsbehandeling, dat het Nationaal Leger de afgelopen periode bewezen heeft een grote bijdrage te leveren aan de samenleving. De minister is ingenomen met de inzet van de manschappen ten tijde van de crisis. Waar de nood hoog is springt het leger altijd in om …

Read More »

EZ treft illegale rattengif in de handel aan

Tijdens controlewerkzaamheden van het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ) is gebleken, dat er vloeibare rattengif ten verkoop wordt aangeboden.  Dit product is zeer gevaarlijk voor mens, dier en milieu en het etiket voldoet niet aan de wettelijk vastgestelde eisen. Er is namelijk een actieve stof fluoroacetate, …

Read More »

ROM werkt aan aanpassing Milieu Raamwet

Het ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu (ROM) is bezig met het aanpassen van de Milieu Raamwet. Deze wet biedt de ruimte voor het instellen van een milieuautoriteit die kan optreden bij overtreding van zaken die te maken hebben met het milieu. Minister Silvano Tjong-Ahin van ROM ging in De …

Read More »

AK Stadion nieuwe lokatie voor lockdown overtreders

Het Korps Politie Suriname maakt bekend, dat lockdown overtreders die geen valide reden hebben wanneer zij zich over straat bevinden of geen dispensatiebewijs kunnen overleggen, door de surveillerende politieambtenaren naar het Andre Kamperveen stadion aan de Letitia Vriesdelaan zullen worden overgebracht. Deze locatie werd ingaande vrijdag 18 juni in gebruik …

Read More »

Regering werkt aan breder gedragen tariefsaanpassing energie

Op basis van haar verantwoordelijkheid naar de samenleving is deze regering weer aan de slag gegaan met haar deskundigen om te komen tot een breder gedragen voorstel met betrekking tot de noodzakelijke aanpassing van de energietarieven. Het staat buiten enige discussie dat de huidige tarieven in het kader van de …

Read More »