Officiële berichtgeving omtrent Covid-19 maatregelen

De aanhoudende coronapandemie baart de regering enorm zorgen. Er is op maandag 12 april 2021 een Covid-19-zoompersconferentie belegd waarbij de minister van Volksgezondheid ad interim, Krishnakoemarie Mathoera breedvoerig is ingegaan op actuele vraagstukken.

Minister Mathoera heeft benadrukt dat het accent door de regering wordt gelegd op preventie om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. De ministers Kenneth Amoksie van Justitie en Politie, Rishma Kuldipsingh van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken en Marie Levens van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur zijn ingegaan op zaken hun departement regarderende.

Internist-infectioloog Stephen Vreden, lid van het Outbreak Management Team is breeduit ingegaan op de medisch-technische data en feitelijkheden.De verwachting is nogsteeds dat het dagelijks aantal positieven verder fors kan oplopen. Stephen Vreden vraagt namens de gezondheidsautoriteiten bijzondere aandacht voor deze verontrustende ontwikkeling.

Zorgwekkender is het feit dat de situatie in de ziekenhuizen, die de Covid-19 zorg moeten bieden, zeer precair is en dat een toename van infecties mogelijk kan leiden tot maximale bezetting van zorg- en IC-capaciteit. Maatregelen zijn nodig om te voorkomen dat een dergelijke situatie ontstaat, welke nog meer druk zal uitoefenen op de reguliere gezondsheidszorg.

Uiteindelijk is besloten om maatregelen voor de periode 10 tot en met 23 april die reeds afgekondigd was verder te verscherpen.Vanaf maandag 12 april 2021 tot en met zondag 25 april 2021 gelden de volgende maatregelen:
De algemene maatregelen blijven van kracht;
1. Het dragen van mond en neus bedekking buiten het eigen huis is verplicht, met name bij het betreden van ruimten. Kinderen beneden 12 jaar zijn niet verplicht een mondkap te dragen.
2. Neem de 1,5 meter fysieke afstand, de zogeheten COVID19-afstand altijd in acht.
3. Was regelmatig uw handen met zeep en water of gebruik een hand sanitizer. Het wordt zeer dringend geadviseerd om thuis te blijven en slechts voor noodzakelijke werkzaamheden, medische noodgevallen of het doen van noodzakelijke boodschappen uit huis te gaan.
Maatregel 1
Het uitgaansverbod is vanaf maandag 12 april 2021 tot maandag 26 april 2021 ingesteld van;
● Maandag 12 april tot en met donderdag 15 april dagelijks van 20:00 uur in de avond tot 05:00 in de ochtend.
● Vrijdag 16 april van 18:00 uur in de avond tot maandag 19 april 05:00 in de ochtend.
● Maandag 19 april tot en met donderdag 22 april dagelijks van 20:00 uur in de avond tot 05:00 in de ochtend.
● Vrijdag 23 april van 18:00 uur in de avond tot maandag 26 april 05:00 in de ochtend.
Buiten de tijden van het uitgaansverbod gelden de volgende maatregelen;
Maatregel 2
Geen samenscholing van groepen groter dan vijf (5) personen op openbare plekken en in openbare ruimten. Dit geldt niet voor werk en sectoren of activiteiten waarvoor er een protocol is. Het is verboden feesten, met inbegrip van huisfeesten, te houden. Geen toestemming en dispensatie wordt verleend hiervoor. Deze zijn potentiële mass spreading events. Illegale feesten zullen gestopt worden. Iedereen zal volgens de COVID19 WET beboet worden.

Maatregel 3
Bijeenkomsten voor rouwzittingen, uitvaarten en religieuze bijeenkomsten zijn uitsluitend toegestaan indien en voor zover niet meer dan tien (10) personen tegelijkertijd ter plaatse aanwezig zijn (indien de ruimte de anderhalve meter afstand toelaat). Dit op de meest veilige wijze en met inachtneming van de COVID19 protocollen. Uitvaartbedrijven zijn verplicht om alle uitvaarten aan te melden bij het COVID19 clusterteam.
Gebedshuizen zijn open en op geestelijke leiders en besturen, berust de verantwoordelijkheid om nauwlettend toe te zien op naleving van de protocollen en het aantal toegestane personen niet te overtreffen.
Maatregel 4
Alle groeps- en contactsporten zijn verboden. Individuele sportactiviteiten in de buitenlucht zijn toegestaan zolang er geen contact is met derden.
Maatregel 5
Personenvervoer door middel van het openbaar transport over de weg of over het water is uitsluitend toegestaan met inachtneming van het protocol openbaar vervoer.
Maatregel 6
In de periode van maandag 12 april 2021 tot maandag 26 april 2021gelden voor publiekelijk toegankelijke commerciële lokaliteiten of ruimten, het volgende:
De navolgende sectoren zijn gesloten voor het publiek
a. Nachtclubs, dancings, discotheken en dergelijke;
b. Bordelen;
c. Bars;
d. Indoor dining
e. Casino’s;
f. Gok- en vermakelijkheidsgelegenheden;
g. Kansspelkantoren;
h. Sportscholen, yoga- en dansscholen, aerobics, zumba, sport- en fitnesscentra of – gelegenheden;
i. Kappers, kapsalons, schoonheidssalons en barbershops.

De navolgende sectoren zijn open voor het publiek onder strikte naleving van de protocollen
a. Restaurants en andere commerciële gelegenheden voor het bereiden en leveren van eten.
● Afhaal; Van maandag tot donderdag is afhalen mogelijk tot 19:00 uur en levering tot 23:00 uur. Op Vrijdag kan afhalen tot 17:00 uur.
● Bezorging; Dit kan dagelijks 05:00 tot 23:00 uur. (Dus ook op zaterdag en zondag)
● Outdoor Dining; Van maandag tot donderdag is terrasbezoek mogelijk tot 19:00 uur. Op Vrijdag kan dat tot 17:00 uur.
b. Supermarkten, bakkerijen, apotheken, drogisterijen, poliklinieken, slagerijen, malls, kledingzaken en overige detailhandelszaken.
c. Recreatieoorden; Voor deze oorden geld dat ze slechts mensen behorende tot hetzelfde gezin, individuen of groepen van maximaal 5 personen mogen toelaten. Deze groepen van 5 mogen niet in contact zijn met elkaar. Oorden, die lodges verhuren, kunnen dat doen, aan personen behorende tot een gezin. Ook hier geldt dat verschillende gezinnen niet bij elkaar mogen komen en dat ze strikte afstand moeten houden. De algemene COVID19 maatregelen moeten op de oorden te allen tijde in acht worden genomen.
Maatregel 7
Repatrianten en essentieel personenverkeer is toegestaan om het land binnen te komen, met in achtneming van protocollen, die speciaal hiervoor zijn ontwikkeld en onder aantekening, dat:
a. Voor verschillende landen, afhankelijk van de COVID-19 situatie in dat land specifieke protocollen zijn ontwikkeld en die dan ook in acht moeten worden genomen.
b. Uitsluitend nadat de persoon vooraf goedkeuring heeft gekregen van de daartoe bevoegde Surinaamse autoriteiten om af te reizen, waarbij het essentieel karakter van de te maken reis zal worden beoordeeld.
c. In de weekend lockdowns is er geen inkomend en uitgaand internationaal personen verkeer toegestaan, anders dan onder zeer dringende omstandigheden van medische aard.
Maatregel 8
Binnenlandse vluchten zijn uitsluitend toegestaan voor cargo, repatrianten en voor noodgevallen.

Maatregel 9
Personen in quarantaine of isolatie, thuis of op een daartoe aangewezen locatie, of opgenomen in een ziekeninrichting, dienen zich strikt te houden aan de maatregelen. Het is hun strikt verboden om de vorengenoemde plekken te verlaten en zich elders te begeven of te bevinden.
Maatregel 10
Overheidskantoren zijn in de periode van maandag 12 april 2021 tot maandag 26 april 2021 op basis van minimale bezetting open. Personeel moet, zo veel als mogelijk van huis uit werken en via zoom of andere media vergaderen/overleggen. Dat geldt niet voor de hoge colleges van Staat (Regering, DNA). Dit geldt ook niet voor essentiële diensten van de overheid. De directies geven hiertoe de instructies aan het personeel schriftelijk.
Maatregel 11
Het toezicht op de naleving van algemene COVID1919 protocollen op de werkvloer wordt opgevoerd, door de aanwijzing van een functionaris door de werkgever, die speciaal hierop moet toezien.
Maatregel 12
Alcoholgebruik voor en nabij winkels en supermarkten is niet toegestaan. Ook het onnodig ophouden rond winkels en supermarkten is niet toegestaan.
Maatregel 13
Er mag per gezin slechts 1 (een) persoon toegelaten worden tot supermarkten en andere zaken die volgens het protocol zijn opengesteld.
Maatregel 14
Markten die vallen onder de categorie openlucht zijn volgens de specifieke protocollen open. De Centrale markt en de zogeheten noodmarkt te Poelepantje blijven gesloten. Marktverkopers, groente- en fruitventers kunnen langs de straat/weg hun waar aanbieden.
Maatregel 15
Alle winkels en overige publieke plekken dienen een uur voor de aanvang van lockdown hun deuren te sluiten.
Maatregel 16
Scholen zijn tot nader order gesloten.

Extra vermelding:
1.Op eenieder wordt een beroep gedaan om de regels en maatregelen strikt na te komen, teneinde de verspreiding van het COVID19 virus te voorkomen en het beheersbaar te houden.
2. Op eenieder wordt het beroep gedaan om elke overtreding van deze maatregelen terstond te melden aan de POLITIE of andere handhavingsorganen (115, 178)

Previous Boodschap Minister Kuldipsingh in verband met Ramadan en Navratri
Next Herregistratie wapen badges