Buitenlands beleid 2021 gericht op politieke steun en middelen

Voor het jaar 2021 is het buitenlands beleid vooral gericht op het verkrijgen van politieke steun, en middelen om het land financieel-, en economisch weer op spoor te krijgen. Dit zegt president Chandrikapersad Santokhi in zijn Jaarrede op dinsdag 29 september 2020. In de afgelopen twee maanden is hard gewerkt, om de betrekkingen met de buurlanden, Brazilië, Guyana en Frans-Guyana, tot op het hoogste niveau aan te halen. Er zijn in dat verband concrete afspraken gemaakt. Naast de twee bezoeken aan Guyana en Frans-Guyana is in voorbereiding het overleg met de president van Brazilië.

Aan de relaties met Indonesië, China en India zullen, na een grondige evaluatie voor wat betreft de technische samenwerking, bijzondere inhoud worden gegeven. Daarnaast wordt invulling gegeven aan de diverse afspraken die in de afgelopen twee maanden zijn gemaakt met de Verenigde Staten van Amerika en Nederland.
Er komt een apart beleidskader voor de Surinaamse diaspora en het opzetten van een Diaspora Instituut, waartoe een commissie van prominente Surinamers is belast met de voorbereiding.

Met Nederland en Europa wordt gewerkt aan onder andere visumliberalisatie van het personenverkeer tussen Suriname en de Europese Unie (EU), virtuele en fysieke handelsmissies, technische samenwerking op het gebied van de agrarische sector, financiën en economie, justitie en politie, alsook veiligheid.
Met Nederland is afgesproken dat wij weer ambassadeurs zullen uitwisselen. Uiterlijk 25 november is er weer een ambassadeur voor Suriname in Den Haag.

Het traject om de gemaakte afspraken voor technische samenwerking met de Verenigde Staten van Amerika is inmiddels gestart, na het bliksembezoek van de Amerikaase minister Mike Pompeo van Buitenlandse Zaken, twee weken geleden.

President Santokhi deelde het college mede dat het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking is gestart om de organisatie en structuur voor wat betreft de promotie van het Surinaamse product en de vergroting van afzetmarkten zo spoedig te vertalen in de opzet van een speciale “export promotion agency”. Hiertoe worden de bestaande voorzieningen op het stuk van het wettelijk en institutioneel kader thans geëvalueerd, in samenspraak met het bedrijfsleven.

Ook op het stuk van het vergroten van investeringen in Suriname, wordt in nauw overleg met het bedrijfsleven en deskundigen, gewerkt aan de opzet van een investeringsraamwerk voor het binnenlandse- en buitenlandse bedrijfsleven. Daarmee kunnen ze op een transparante, eenduidige en professionele manier begeleid worden. Hiertoe wordt de bestaande investeringswet geëvalueerd, alsook andere gerelateerde wetgeving. Het streven is om nog voor de herdenking van 45 jaar Staatkundige Onafhankelijkheid de nieuwe structuur en het “Foreign Direct Investment Suriname” instituut worden gelanceerd.