COVID-19 maatregelen verder aangescherpt

De regering heeft zich op 14 december 2020 omstandig laten informeren omtrent de feitelijke situatie en het eventueel verloop van de gevolgen van COVID-19 in Suriname op dit moment. Op basis van de gepresenteerde informatie zijn wij tot de conclusie gekomen dat rigoureus ingrijpen, onder deze condities, de beste manier is om de gezondheid van de Surinaamse samenleving zo goed als mogelijk te waarborgen. In dat kader zijn navolgende regels per 16 december 2020 van kracht;

  • Alle verleende toestemmingen voor evenementen worden per ommegaande aangehouden. Dit geldt ook voor evenementen onder auspiciën van de overheid.
  • Restaurant zijn slechts open voor afhaal.
  • Begrafenissen mogen onder de voorwaarde van 10 personen bij roulatie.
  • Bij religieuze bijeenkomsten zijn maximaal 10 personen toegestaan.
  • De regering zal geïdentificeerde risicogebieden bekendmaken.
  • Het samenscholingsverbod zal gelden voor groepen groter dan 10 personen
  • Gedurende de zaterdag en zondag geldt de lockdown van 19:00 tot 05:00
  • Van maandag tot en met vrijdag is de lockdown gesteld van 21:00 tot 05:00
  • Het aantal vluchten naar Nederland brengt de regering terug naar 2 per week.

 

Voornoemde maatregelen zullen naar gelang het verloop van het aantal besmettingen, op of indien nodig voor 22 december 2020 worden bijgesteld.

Om de samenleving beter te beschermen komt er verscherping van controle en naleving in het bijzonder bij alle bruggen na lockdown. Ook zullen er roadblocks op wegen van en naar goudvelden worden opgezet. Verder zullen de maatregelen met betrekking tot naleving van thuis quarantaine danig worden aangepast.

De regering brengt onder uw aandacht dat de laatste golf in augustus onze ziekenzorg aan de rand van de afgrond heeft doen balanceren. Wij beseffen meer dan ooit hoe reëel de dreiging is van een herhaling of zelfs verergering. Om een ramp van die proporties te voorkomen voelt de regering zich genoodzaakt nu ferm in te grijpen. Met het aantal besmettingen van 22 op 14 december is het percentage besmetting, na de COVID19 test, consequent op 18% gebleven. Ons streven was maximaal 10%, terwijl de WHO een aanbeveling doet van zelfs 5% besmettingsgraad.

De reële prognose is dat er een toename kan komen. Suriname zal dus door de zure appel van preventie moeten heen bijten. Wij treffen harde maatregelen, waardoor wij de bevolking zeker kunnen beschermen. Het alternatief is mildere maatregelen treffen. Hierdoor is het echter manifest dat wij problemen krijgen.

Het zal u wellicht opvallen dat op recreatieoorden en Casino`s geen aangepaste regelgeving is losgelaten. Wij geven ten overvloede aan dat alle activiteiten steeds op basis van protocollen worden uitgevoerd. Tot nog toe zijn er geen besmettingen geconstateerd bij Casino bezoeken of bij bezoek aan recreatieoorden. Wij doen dan ook een beroep op de totale bevolking om de ter plekke geldende COVID-19 protocollen steeds nauwlettend op te volgen. Alleen zo kunnen wij locaties en omstandigheden weer op de lijst van het toegestane plaatsen.

Na de korte euforie door de positieve trend die de COVID-19 cijfers hadden ingezet had de regering gehoopt op verdere normalisatie. Ook was de welkome herleving van economische activiteiten die stil zijn komen te liggen door COVID-19 in het verschiet. De regering blijft naar mogelijkheden uitkijken om de gevolgen te mitigeren.

De regering roept de totale samenleving op de gelederen te sluiten, elkaar te ondersteunen waar nodig en bovenal de nodige protocollen in acht te nemen zodat wij na evaluatie de getroffen maatregelen kunnen bijstellen.

Previous Kunstgrasveld J.C.C. in gebruik genomen door president Santokhi
Next Coen Ooft-plein krijgt een kerst make-over