Elke vrouw is voor ons van onschatbare waarde

Internationale Vrouwendag is in de twintigste eeuw ontstaan doordat vrouwen opkwamen voor hun rechten, onder andere op het gebied van arbeid en kiesrecht. In 1911 werd de Vrouwendag internationaal voor het eerst gevierd. (Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Internationale_Vrouwendag)

De vrouw, is evenals de man onmisbaar op deze aardkloot. Volgens de bijbel, is de vrouw genomen uit de man. Daarna is iedereen gekomen uit de vrouw! De kroon der schepping werd voltooid met het scheppen van de vrouw. Iedereen heeft zich ontwikkeld in de vrouw en is gekomen uit de vrouw. Ook de vrouw is zich gaan ontwikkelen en is uiteindelijk geworden wat van haar wordt verwacht, de hulp van en voor de man.

Genesis 2:23 Toen sprak de mens: Dit is immers been van mijn beenderen en vlees van mijn vlees: men zal haar mannin noemen, omdat zij van den man genomen is. Heel lang heeft de gedachte postgevat, dat de wereld een mannenwereld is. Een bekend gezegde luid echter, vergeet nooit waar je vandaan komt. Gelukkig is dat besef nu steeds meer aan het leven in de mind van de huidige generatie mannen. De vrouw heeft haar positie ingenomen en is nu haast (vooral in Suriname) de man voorbijgestreefd!!

De gender gedachte is ontstaan met als doel, mannen en vrouwen zijn gelijk!

Ik zou eerder zeggen dat mannen en vrouwen gelijkwaardig zijn!

De man heeft zijn specifieke taken, evenals de vrouw.

Zeg nu zelf, hoe mooi zou de wereld nog zijn als mannen en vrouwen gelijk waren?

Hoe zou de man zich aangetrokken voelen tot een vrouw als de vrouw een man was?

Hoe zou de vrouw zich aangetrokken voelen tot een man als een man een vrouw was?

De natuur is perfect in evenwicht. Laten we blij zijn met iedere vrouw, die vrouw wil zijn.

Mannen worden zelden mooi genoemd. Vrouwen zijn altijd mooi, omdat ze de kroon der schepping zijn, de ontwikkeling van ieder mens in zich dragen en de verantwoordelijken der aarde helpen ontwikkelen.

Mannen zijn sterk, maar de vrouwen zijn de ware helden van deze aarde.

Laat me daarom vandaag Suriname feliciteren,

Want elke vrouw is voor ons van onschatbare waarde!

Previous Verheffing vrouw centraal voor firstlady Bouterse – Waldring
Next Verbetering positie begint bij bewustwording van de vrouw zelf