Implementatie en controle COVID-19 protocollen in volle gang

De afgelopen 2 weken stonden in het licht van implementatie van protocollen voor de diverse sectoren. Er is strikt toezicht op handhaving van deze protocollen. Controle vindt dagelijks plaats. Tot nog toe is geen enkele onderneming in de positie gekomen om direct te sluiten. Maar de nodige aanmaningen worden wel gegeven. Dit heeft president Chandrikapersad Santokhi aangegeven tijdens zijn COVID-19 statement op 27 september 2020.

De president waarschuwt vervolgens dat er niet zal worden geschroomd om tot sluiting over te gaan indien daar aanleiding toe is. “Wij bedanken alle sectoren voor hun getoonde wil en inzet om dit nieuw normaal veilig en dragelijk te houden. Intussen wordt door het Outbreak Management Team doorgewerkt aan de totstandkoming van protocollen.”

Het staatshoofd zegt dat ook de protocollen voor scholen, internaten, crèches en kinderdagverblijven, alsmede die van lijkbewassing zijn afgerond. Deze protocollen zijn allemaal te vinden op de website van het B.O.G. (www.bogsuriname.com). “Wij bereiden ons voor op de opening van de scholen. Daaromtrent is er een veelheid aan informatie die noopt tot bijzondere aandacht. De betrokken ministers richten in dat kader een apart persmoment in op maandag 28 september a.s. om u als samenleving omstandig te informeren.”