Integrale aanpak Wanica Zuidoost

In het district Wanica Zuidoost is het ministerie van Openbare Werken Transport & Communicatie in samenwerking met de districtscommissaris (DC), Audrey Hankers, gestart met een integrale aanpak.

De werkzaamheden volgen nadat er tijdens de hoorzittingen in het ressort, aandacht is gevraagd voor het vuil in en rondom de bestuur gebieden.
Tijdens de werkzaamheden zijn de verschillende afdelingen binnen het ministerie en het districtscommissariaat, bezig met het egaliseren van de zandwegen, het verhelpen van verstoppingen in het rioolstelsel en het onderhouden van de bermen. “Momenteel is het team in het Rahimalproject, hierna volgt de vierkinderenweg waarna wij verder naar het zuiden zullen gaan met de schoonmaak. Het ligt in de bedoeling dat geheel Wanica Zuidoost wordt aangepakt”, vertelt de DC. Ook doe de burgermoeder een oproep naar alle burgers in haar ressort, om hun burgerparticipatie te tonen door hun trottoir schoon te houden. “We hebben hart voor dit land dus lever ook uw bijdrage door uw berm schoon te houden”, zegt de DC. Het doel van dit project is om de achterstand in onderhoud op te pakken.

Previous Directoraat Cultuur organiseert opo yari bijeenkomst
Next Aanvraag Verdeling perceelland t.n.v. de heer Sanchit Bharath Pradiep