President Santokhi: “Kans op nieuwe COVID-19 golf reëel aanwezig”

President Chandrikapersad Santokhi zegt dat de regering naast het beheersen van de COVID-19 pandemie in Suriname, ook andere gebeurtenissen in het binnen en buitenland op de voet volgt. “Wij zien onder andere de trend in Europa, met name Nederland. Terwijl wij hier in Suriname een stabiele situatie ervaren, maken vele landen in Europa momenteel een stijging van COVID-infecties mee. Wij blijven de uitkomst nauwlettend volgen”, aldus president Santokhi tijdens zijn COVID-19 toespraak op 27 september 2020.

Het staatshoofd geeft verder dat de regering de COVID-19 protocollen steeds met voortschrijdend inzicht afstemt op de huidige realiteit.  “Wij zien dat wereldwijd landen worden getroffen door een nieuwe golf van de COVID-19 pandemie. Wij roepen de samenleving dus op om alert te blijven. Het gevaar van een nieuwe golf, een nieuwe piek is reëel aanwezig.”

In het kader van normalisatie hebben wij de afgelopen week de gefaseerde herstart van het openbaar vervoer gehad, onder strikte naleving van de protocollen. De komende week staat in het teken van de start van het nieuwe schooljaar. “Deze twee uitdagingen, namelijk het openbaar vervoer en het onderwijs, zullen continu in de gaten gehouden worden. Het zijn situaties waar vele mensen bij elkaar komen. De kans op eventuele verspreiding van het virus zal laag blijven, indien de protocollen en preventieve maatregelen goed worden nageleefd”, aldus president Santokhi.