Reactie op uitspraken minister Blok

De NDP heeft kennisgenomen van de uitspraken van minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken van het Koninkrijk der Nederlanden. De partij heeft ook kennisgenomen van verschillende reacties in binnen- en buitenland, met name de reactie van haar fractieleider in De Nationale Assemblee, die de zeer denigrerende uitspraken van minister Blok categorisch heeft afgewezen en afgekeurd.

Voorts heeft de partij kennisgenomen van alle bewegingen in politiek Den Haag: de afwijzing van de uitspraken door alle in de Tweede Kamer vertegenwoordigde politieke partijen, met uitzondering van de partij van Wilders. De partij heeft kennisgenomen van de eerste reacties van minister Blok, nadat hij geconfronteerd werd met zijn eigen uitspraken, waarbij hij schoorvoetend excuses heeft aangeboden. Hij heeft aangegeven dat zijn uitspraken te scherp waren en het niet de bedoeling was om beledigend te zijn.

De partij heeft eveneens kennisgenomen van de vraag van de leden van de Tweede Kamer aan de minister om hun tekst en uitleg te geven over zijn onbegrijpelijke uitspraken. De partij heeft verder kennisgenomen van het verzoek van de oppositionele fracties in de Tweede Kamer om een debat te houden over brief van de minister gericht aan de Kamer, waarbij men zelfs bereid is om het zomerreces te onderbreken.

De NDP heeft ook kennisgenomen van de zeer terechte protestnota van het ministerie van Buitenlandse Zaken van Suriname. Het zint de partij goed dat die nota in niet mis te verstane bewoordingen is opgesteld. De partij heeft zojuist kennisgenomen van het antwoord van de minister van Buitenlandse Zaken van het Koninkrijk der Nederlanden op de protestnota van Suriname.

De NDP wenst te benadrukken dat zij toejuicht dat de minister inziet dat hij heeft geblunderd en in de fout is gegaan en dat hij onnodig en zonder reden de Republiek Suriname denigrerend heeft bejegend. Als hoogste diplomaat van het Koninkrijk der Nederlanden zou de minister beter moeten weten, vindt de partij. Toch is de NDP van oordeel dat de minister in zijn brief, waarbij hij excuses aanbiedt aan Suriname en de regering, de kern van de gewraakte uitspraken niet raakt.

Wanneer minister Blok Suriname juist op het punt raakt dat maakt dat zij is wat zij is, juist op het punt waar je zou kunnen zeggen dat is de essentie van wat Suriname is, juist op het punt waarbij gesteld kan worden dat dat het wezen is van wat Suriname is, namelijk haar multiculturaliteit, het leven van verschillende bevolkingsgroepen met elkaar – een proces dat heel moeizaam is geweest, een proces dat nog niet beëindigd is, maar op een zodanige manier is ontwikkeld dat Suriname wereldkampioen is op dat stuk – dan kan het niet dat minister Blok in zijn schrijven juist dat stuk niet recht trekt. De NDP vindt dat de minister Suriname in de kern van haar bestaan heeft geraakt. De NDP als partij die multiculturaliteit vanaf haar bestaan niet alleen onderschrijft, maar dat ook met succes in de praktijk wist om te zetten en daardoor de enige nationale partij en grootste politieke partij van het land is, is van oordeel dat minister Blok in zijn excuses niet vergenoeg is gegaan.

De NDP vindt dat de minister aan Suriname en de wereld moet zeggen dat zijn waarneming en constatering, dat Suriname vanwege haar multi-etniciteit een ‘failed state’ is, pertinent onjuist is. De partij kan pas overwegen de excuses te accepteren, indien ze de kern van de gedane uitspraken raken. Zij ondersteunt de regering en het ministerie van Buitenlandse Zaken in deze en blijft alle internationale bewegingen op dit stuk volgen.

 

Previous Japan training sluitingsdatum 25 juli
Next Double-Casting Training gericht op forensische opsporing