Reactie SZF op artikel Dagblad Suriname

In een krantenartikel van “Dagblad Suriname”, van donderdag 20 juni 2019, is er een artikel verschenen waarbij er is aangeven dat een ambtenaar is weggestuurd bij de Stichting Staatsziekenfonds (SZF). De afdeling Voorlichting en Klantenservice van het SZF reageert als volgt.

 De meneer in kwestie heeft zich op dinsdag 18 juni aangemeld met een kaart waarop een geldigheidsduur tot en met 26 mei 2019 was aangegeven. Hij meldde zich dus aan voor de verlenging van de geldigheidsduur. Een baliemedewerker van het SZF heeft de man voorgehouden dat hij op dat moment niet kon worden geholpen vanwege een technische storing waarmee het SZF op dat moment te kampen had.

Aan de meneer is gevraagd om later op de dag of de volgende dag terug te komen. De man heeft zich heel negatief uitgelaten over het SZF en bleef erbij dat hij op dat moment direct wilde worden geholpen. Vanwege het gedrag van deze meneer, is de verantwoordelijke van de afdeling Verzekerdenregistratie erbij gehaald.

Zij probeerde de man tot andere gedachten te brengen maar dat heeft niet mogen baten. De meneer was zodanig verhit dat het hoofd van de afdeling Verzekerdenregistratie, de beveiliging erbij heeft gehaald om hem tot orde te roepen. De verhitte man die ondanks alle waarschuwingen doorging, is toen door de beveiligingsmedewerkers verzocht om het gebouw te verlaten. Vermeldenswaard is dat de overige cliënten die aanwezig waren begrip hadden voor de overmacht situatie waarin het SZF verkeerde.

De Stichting Staatsziekenfonds is in dienst van de samenleving en probeert vanuit haar verantwoordelijkheid eenieder die zich aanmeldt van dienst te zijn. Ook de SZF verzekerden hebben een verantwoordelijkheid. Let op de geldigheidsduur op uw SZF-kaart. Zo voorkomt men ongerief voor zichzelf. De nieuwe SZF kaart ligt inmiddels reeds twee dagen klaar voor betrokkene.

Het SZF betreurt het ten zeerste dat het bovengenoemde dagblad geen hoor en wederhoor heeft toegepast alvorens tot publicatie over te gaan. Hoor en wederhoor is namelijk een goudenregel binnen de journalistiek.

Previous Districtscommissarissen inventariseren stembureaulocaties
Next ILO neemt verdrag aan tegen geweld en seksueel molest