Samenwerking RGB en WWF voor bescherming Zeeschildpadden in Suriname

Het Ministerie van Ruimtelijk Ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB) en de World Wildlife Fund, INC. (WWF) hebben een Grant Agreement getekend voor de periode 1 maart – 31 juli 2020 voor de uitvoering van het project “2020 Marine Turtle Conservation”. Het algemeen doel van dit project is erop gericht om de populaties van de Aikanti (Lederschildpad), Krape (Soepschildpad), Warana en Karet op de legstranden van de districten Marowijne en Commewijne tegen 2025 te stabiliseren.

De afdeling Natuurbeheer van de dienst ʼs Lands Bosbeheer (LBB) van RGB is in samenwerking met de WWF-Guianas, Stichting Natuurbehoud Suriname (STINASU), en de lokale gemeenschappen belast met de uitvoering van dit project. De monitoring van het aantal zeeschildpadden, inclusief dagelijkse (nachtelijke en vroege ochtend) tellingen van legnesten, evenals gestrande zeeschildpadden zal plaatsvinden te o.a.  Braamspunt en Galibi. Verder zal data m.b.t. aantal overtredingen, aantal in beslag genomen eieren en de aangehouden mensen, alsook de sancties die tegen hun getroffen zijn, worden bijgehouden. WWF komt in met een Grant van USD 71,800.00 en het Ministerie van RGB met een eigenbijdrage van USD 100,000.00.

Voor uitbreiding van het zeeschildpadden werk op de stranden is er samenwerking gezocht met Green Heritage Fund Suriname (GHFS) en Stichting d’Ons. Beide organisaties hebben ondersteuning toegezegd door middel van het inzetten van vrijwilligers op de stranden.

In de afgelopen jaren is Braamspunt steeds meer een trekpleister voor toeristen voor zeeschildpadden tours vanwege de makkelijke bereikbaarheid. Het is heel bijzonder dat er in de noordoost zone van de kustvlakte van Suriname, die overwegend uit modder en mangrove bestaat, belangrijke legstranden zijn voor de diverse soorten zeeschildpadden. Het Ministerie van RGB doet een beroep op de samenleving om gezamenlijk te zorgen voor bescherming en duurzaam behoud van deze magnifieke zeeschildpadden. Overtredingen kunnen worden doorgegeven aan de jachtopzieners van de afdeling Natuurbeheer op het.

Previous Request for expressions of interest
Next Negende persoon positief getest