Schuldherschikking nabij; Obligatiehouders gaan akkoord met uitstel van betaling

De Republiek Suriname is er vandaag in geslaagd om het nodige percentage van stemmen van obligatiehouders te verkrijgen voor uitstel van betaling.  Het verzoek hiervoor werd op 13 november ingediend.

Obligatiehouders hebben ingestemd met uitstel van betaling voor in totaal US $ 48 miljoen aan hoofdsom- en rentebetalingen die verschuldigd zijn uithoofde van de  2023 en 2026 obligaties gedurende  de periode van 26 oktober 2020 tot 31 maart 2021.

De nieuw gekozen Regering van Suriname onder leiding van president Chandrikapersad Santokhi heeft een onhoudbare staatsschuld van de vorige regering geërfd.  Gezien de lage economische activiteit en hoge inflatie, heeft de Regering besloten om schuldonderhandelingen aan te gaan met haar schuldeisers, op basis van transparantie en gelijkwaardige behandeling van  crediteuren.

Dergelijke onderhandelingen over schuldherstructurering zullen worden ondersteund door  economische hervormingen die moeten resulteren in een betere toekomst voor de Surinaamse bevolking. In dit kader worden ook besprekingen met het IMF gevoerd met als doel om binnenkort financiering vanuit een IMF programma te kunnen ontvangen. Er zijn verder ook gesprekken met multilaterale instellingen om budgetondersteuning te verkrijgen.

Deze verantwoordelijke aanpak van de Regering werd positief ontvangen door de obligatiebeleggers, die vandaag – met ruim meer dan de vereiste meerderheid van 75% – instemden met het uitstel van betaling. Voor de 2023 bond is 99.84% van de bondholders akkoord gegaan met het gedane voorstel tot een “ standstill” en voor wat betreft de 2026 bond was het acceptatie percentage 83.54%. De Regering is voornemens om haar commerciële en bilaterale schulden in vreemde valuta op een vergelijkbare manier te benaderen.

“We zijn dankbaar dat schuldeisers beseffen hoe diep de financiële problemen van het land zijn en dat we deze financiële problemen willen overwinnen door middel van samenwerking, goodwill en gezonde economische hervormingen”. “Wij zijn bezig met een heel gestructureerd plan met duidelijke stappen om de economie weer gezond te maken” zegt de minister van Financiën en Planning, Armand Achaibersing.

De uitstelperiode van betaling, die  loopt tot 26 april 2021, schept gunstige voorwaarden voor constructieve besprekingen tussen de Republiek en haar schuldeisers.  Tijdens deze periode zullen de plannen van de regering om de zeer hoge schuld en daaruit voortvloeiende schuldverplichtingen weer op een duurzaam pad te brengen verder worden uitgewerkt. Onder het leiderschap van President Chandrikapersad Santokhi zet de Regering zich in om het land terug te brengen naar duurzame groei met prudente schuldratios en tegelijkertijd ondersteuning te bieden aan de bevolking.

De obligatiehouders ( waaronder zeer grote professionele institutionele beleggers) hebben met deze stemmingsresultaten aangetoond dat zij vertrouwen hebben in het gevoerde beleid van de Regering. Vandaar dat zij de Regering de ruimte geven om haar ingezette beleid te continueren.

Previous Wereld bodemdag 2020: Houd de bodem levend, bescherm de bodembiodiversiteit