Uitbetaling verkiezingspersoneel voor kerstdagen

De uitbetaling van personen die voor de staat werkzaamheden hebben uitgevoerd in verband met de Algemene, Vrije- en Geheime verkiezingen van 25 mei 2020, zal geschieden tussen 15 en 24 december 2020. Dit is kenbaar gemaakt tijdens een instructiebijeenkomst in het kader van de uitbetaling van verkiezingspersoneel, welke gehouden is op 27 november 2020, in de Congreshal. Volgens de planning zullen de bankgegevens van het verkiezingspersoneel tot en met 11 december 2020 door het districtscommissariaat worden geregistreerd.

Het gaat hier om personeel van districtscommissariaten die overwerk hebben verricht in verband met de verkiezingen. Ook colportage personeel, stembureaupersoneel, ondersteunend personeel, hoofdstembureauleden en kandidaat stembureauleden. Het totale bedrag dat deze groepen moeten ontvangen voor hun werkzaamheden komt neer op ongeveer vijftig miljoen Surinaamse Dollars. Minister Bronto Somohardjo van Binnenlandse Zaken heeft er bewondering voor dat zijn collegaminister van Financiën het bedrag bijeen heeft geschraapt. “Ik weet niet hoe, maar in ieder geval niet door te lenen.”

Minister Somohardjo heeft zijn dank uitgesproken aan het adres van alle personen die een bijdrage hebben geleverd bij de verkiezingen. “Laten we leren uit de fouten die zijn gemaakt en laten wij samen ervoor zorgen dat de eerstvolgende verkiezingen de best georganiseerde ooit worden.” De minister zegt dat de verkiezingen momenteel worden geëvalueerd, waarbij ook verbeterpunten van verschillende stakeholders zullen worden meegenomen. De evaluatie is volgens de minister van belang om adequaat op tekortkomingen in te kunnen spelen.

Previous President Santokhi: “Nationaal Leger moet uit isolement gehaald worden”
Next Suriname en EU voeren Artikel 8 gesprekken