Upgrading reguliere gezondheidszorg geniet prioriteit

Naast de aanpak van Covid-19 is de upgrading van de reguliere gezondheidszorg een topprioriteit. In dit kader is een herstructurering van de gezondheidszorg noodzakelijk, met speciale aandacht voor een aantal zaken. Tijdens zijn jaarrede ging president Chandrikapersad Santokhi in op ontwikkelingen binnen de zorg die aangepakt moeten worden te weten;
– het bevorderen van een gezonde leefstijl,
-vroege preventie van bepaalde ziekten,
-en het verbeteren van de toegankelijkheid,
-meetbare medische kwaliteit
-en efficiëntie van de zorg.

Het efficiënter inzetten van medisch personeel, materiaal en middelen met een duidelijke rol- en taakverdeling tussen de ziekenhuizen is prioriteit, om verspilling en onnodige duplicatie van gezondheidszorgdiensten tegen te gaan. Er komt op korte termijn een structurele verbetering van de landelijke beschikbaarheid van essentiële geneesmiddelen. De plaats en rol van het Staatsziekenfonds binnen de gezondheidszorg wordt de komende tijd geëvalueerd, herzien, en weer teruggebracht tot wat wettelijk bepaald is. De afgestoten taken zullen worden ondergebracht bij de reguliere zorginstellingen, zei president Santokhi.

Er komt een betere afstemming tussen de Regionale Gezondheids Dienst (RGD), en de Medische Zending. Dit om de diensten van deze twee organisaties met elkaar in overeenstemming te brengen, waardoor personeelsuitwisseling mogelijk is. De regering neemt dit komende jaar ook verschillende stappen, om de strijd tegen verschillende ziekten te versterken. Het gaat daarbij om onder andere malaria, dengue, tuberculose en HIV/AIDS, aldus het staatshoofd.