Verklaring in verband met de herdenking van 8 maart 2018 Internationale Dag van de Vrouw.

De Internationale dag van de Vrouw staat elk jaar op 8 maart in het teken van strijdbaarheid en het gevoel van solidariteit van vrouwen overal ter wereld.De Internationale dag van de Vrouw is in de twintigste eeuw ontstaan doordat vrouwen opkwamen voor hun rechten, onder andere op het gebied van arbeid en kiesrecht. In 1978 werd de Internationale dag van de Vrouw door de Verenigde Naties erkend.

Het thema van deze dag dit jaar is: VROUWEN EN MANNEN ZIJN OVERAL GELIJKWAARDIG.

Gendergelijkheid

In de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens is vastgesteld dat mannen en vrouwen dezelfde rechten hebben. Gelijkheid tussen mannen en vrouwen draagt bij aan een vreedzame en duurzame wereld. Toch zijn vrouwen en meisjes vaak nog achtergesteld ten opzichte van jongens en mannen.

Gelijkwaardigheid wordt in de Sustainable Development Goals omschreven in het vijfde doel.
Hierin staat beschreven dat vrouwen en mannen gelijke rechten moeten hebben op het gebied van onderwijs, gezondheid en werk. Tevens streeft dit doel naar een gelijke vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in politieke en economische besluitvorming. In 2030 moeten vrouwen evenveel kansen krijgen als mannen, om mee te beslissen binnen de politiek, de economie en het openbaar leven. Landen moeten specifiek beleid maken en wetten aannemen die vrouwen en meisjes gelijke rechten geven op alle gebieden. Ook moet er een einde komen aan al het geweld tegen vrouwen en meisjes.

De Nationale Democratische Partij kan zich geheel terugvinden in dit thema. Zij realiseert zich wel      dat we er nog lang niet zijn. Er is nog veel ongelijkheid in de manier waarop er met onze vrouwen omgegaan wordt. Onze vrouwen hebben te maken met geweld en seksualiteit op de werkvloer. Seksuele intimidatie is niet vreemd in ons land. Ook onze meisjes hebben op jonge leeftijd te maken met fysiek of sexueel geweld. Als we de verslagen lezen in de dagbladen dan is het nog steeds aan de orde van de dag. De Nationale Democratische Partij roept de vrouwen maar ook de mannen op zich te bezinnen hierover.

Hoewel Bouterse in de jaren 80 van de vorige eeuw middels het decreet C-11 ervoor heeft gezorgd dat de handelingsonbekwaamheid van de vrouw opgeheven werd, moet er op het stuk van de beloning en de economische zelfstandigheid van onze vrouwen nog veel gebeuren. We roepen de vrouwenorganisaties op om gezamenlijk de handen ineen te slaan en samen te gaan voor zwangerschapsverlof bij wet geregeld, gelijke betaling voor mannen en vrouwen voor gelijkwaardige functies, maar ook de gelijke aanwezigheid van vrouwen in de politiek. We zien maar al te vaak onze vrouwen oververtegenwoordigd in de lagere maatschappelijke functies. Dit zorgt voor ongelijke economische verhoudingen waardoor vrouwen afhankelijk worden van hun partners of in het geval van één-ouder gezinnen verplicht worden meerdere banen te nemen wat weer ten koste gaat van de kinderen. De Nationale Democratische Partij heeft bij de verkiezingen van 2015 ervoor gezorgd dat zij in het hoogste orgaan van de Staat een ideale vertegenwoordiging van vrouwen heeft. Zij roept alle andere politieke organisaties op om bij de verkiezingen van 2020 haar voorbeeld op te volgen.

We hebben in de media vernomen dat De Nationale Assemblee de issue van zwangerschapsverlof en het bij wet verplichten van mannen om te helpen bij de verzorging van hun kinderen, in studie heeft. Dit stemt de partij goed.  We moeten niet vergeten dat vrouwen ook veel meer onzichtbare arbeid verrichten dan mannen. Vrouwen draaien de huishouding, zorgen voor de kinderen, zorgen vaak ook nog eens voor hun ouders. Hierdoor kunnen ze minder fulltime jobs vervullen en moeten dan genoegen nemen met verschillende minder betaalde banen. De Nationale Democratische Partij wil ook stilstaan bij al de vrouwen en meisjes die moeten leven in oorlogsgebieden. Die vrouwen zijn daardoor niet in staat om een normaal leven te lijden. De vele vrouwen en meisjes in de vluchtelingenkampen, in het bijzonder dit jaar de Rohingya vrouwen en meisjes. Onze gedachten gaan ook uit naar de vrouwen in Syrië en Palestina. Verder denken we ook aan de vrouwen in onze regio die het moeilijk hebben. Internationale dag van de vrouw herinnert ons elk jaar weer aan de lange onderdrukking van vrouwen die nog steeds niet is afgelopen, maar ook aan de strijd die geleverd is voor lotsverbetering. We herdenken op deze dag ook de vrouwen die in onze geschiedenis hun sporen hebben verdiend in de strijd voor gelijke rechten van mannen en vrouwen.

De Nationale Democratische Partij wenst de gehele samenleving een bezinningsvolle Internationale dag van de Vrouw toe.

 

 

 

 

Previous Verklaring Sport- en Jeugdzaken inzake kwalificatie Nationaal Korfbal Team
Next Kopstuk Politie Latour geeft korpschef rondleiding in gerenoveerd gebouw