VIDS en autoriteiten op een lijn in strijd tegen COVID-19

De Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (VIDS) en de autoriteiten staan momenteel op een lijn in de strijd tegen de verdere verspreiding van het COVID-19 coronavirus in het zuiden des lands. De VIDS heeft op woensdag 17 juni 2020 een goed onderhoud gehad met luitenant-kolonel Danielle Veira van het Nationaal COVID-19 Managementteam tevens directeur van het Directoraat Nationale Veiligheid (DNV). De vereniging heeft tijdens het gesprek enkele zorgpunten kenbaar gemaakt aan het Managementteam. Voornaamste punt van bezorgdheid is het contact met Sipaliwini. De aanhoudende regens maken het uitvoeren van vluchten naar het gebied alsook communicatie via de radio onmogelijk. Het managementteam heeft toegezegd een satelliettelefoon beschikbaar te zullen stellen aan de Medische Zending, die belast is met de monitoring van het gebied.

Ook is afgesproken de in Paramaribo gestrande inheemsen van Sipaliwini in kaart te brengen. Zij hebben in de stad geen inkomen, kunnen moeilijk communiceren in hun eigen taal en zijn ietwat aan hun lot overgelaten. De VIDS zal een poging doen om deze groep te inventariseren en onder de aandacht te brengen van de districtscommissarissen, het Managementteam alsook het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting. Josee Artist, Community Development Specialist van de VIDS benadrukt dat het contact met overste Veira en het Managementteam goed verloopt. “We zullen een bijdrage leveren waar we kunnen en tegelijkertijd de dorpen blijven monitoren, zodat de mensen in Sipaliwini dezelfde zorg krijgen als de mensen in Paramaribo.”

Max Ooft, eveneens lid van de VIDS, benadrukt dat de meeste dorpen in vrijwillige isolatie zijn. In overleg met de lokale autoriteiten zijn de wegen die leiden naar de dorpen afgesloten en controleposten ingesteld. Ooft zegt dat de VIDS de samenwerking op prijs stelt. Hij spreekt van een wederzijds begrip, waardoor de dorpen hun eigen bescherming en tegengaan van besmetting zelf ter hand kunnen nemen. Hij merkt op dat ook overdag er veel begrip voor deze maatregelen is.

De VIDS is vanaf COVID-19 zich in Suriname meldde actief om de 51 inheemse dorpen die zij monitort hierover te informeren. Dit wordt gedaan via de dorpshoofden. Volgens Artist moet de informatie continu geschieden. Het bureau van de vereniging staat in Paramaribo en momenteel probeert de VIDS dankzij een donorfinanciering de communicatie te versterken. Zij maakt daarbij gebruikt van bewustwordingsmateriaal en mediakanalen, zoals haar facebookpagina en website www.vids.sr.

Previous Aanhoudende regens stagneren werk MZ in Sipaliwini
Next Samenleving draagt bij aan verbetering distributie COVID-19 pakketten