Covid-19 Vaccin Fonds Suriname (CVFS) opgezet

De regering heeft in de maand februari het Covid-19 Vaccin Fonds Suriname (CVFS) in het leven geroepen. Het doel van dit Fonds is om additioneel aan de financiering van de regering financiële middelen te mobiliseren om Covid-19 vaccins aan te schaffen. Hierbij wordt eenieder in de gelegenheid gesteld om een bijdrage te leveren in dit Fonds. Covid-19 is een medisch-sociaal-maatschappelijk probleem geworden met ernstige gevolgen voor de wereldeconomie. Ook Surinamers en de Surinaamse economie hebben in de afgelopen periode de negatieve gevolgen van deze pandemie mogen ervaren. Wij zijn hoopvol dat het vaccinatieproces zichtbare verlichting zal brengen voor de samenleving. Een van de basisvoorwaarden voor dit vaccinatieproces is de garantie van financiële middelen ter aanschaf van de vaccins.

Het bestuur van het Covid-19 Vaccin Fonds wordt gevormd door de volgende vertegenwoordigers:

  • Het Ministerie van Financiën en Planning: mw. Liane Pinas- Halfhide.
  • Het Ministerie van Volksgezondheid: mw. Diana Koswal
  • Het Ministerie van BIBIS: dhr. Luziano Truideman
  • De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven: dhr. Waddy Sowma en mw. Sandy Kenswil

De rekeningnummers behorende bij dit Fonds zijn:

De middelen in dit Fonds dienen uitsluitend voor de aankoop van het Covid-19 Vaccin en daaraan gerelateerde logistieke kosten.