Minister Kuldipsingh bespreekt samenwerkingsmogelijkheden met SPSB

Een vertegenwoordiging van de Surinaamse Post Spaar Bank (SPSB), onder leiding van de directeur Marcel van Cooten heeft een bezoek gebracht aan de minister van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken, Rishma Kuldpsingh. De delegatie bestond verder uit de adviseur, Lilian Leeflang, en de Manager Relations Management, Ravita Rampadarath. Dit bezoek is onderdeel van een reeks van besprekingen welke het ministerie voert met verschillende banken om mogelijkheden te bespreken om aan kleine zelfstandigen financieringen aan te bieden door tussenkomst van het ministerie. Het bezoek heeft op donderdag 1 april plaatsgevonden.

Hierbij is er ook een belangrijke rol weggelegd voor de verschillende werkarmen van het ministerie waaronder de Stichting Productieve Werk Eenheden en de Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling. Zij zullen namelijk verantwoordelijk zijn voor het screenen en het op maat begeleiden van ondernemers, alvorens die worden voorgesteld aan de bank.

Tijdens de bespreking kwam naar voren dat kleine zelfstandigen vaak geen onderpand hebben en de nodige kennis met betrekking tot het opstellen van onder andere een ondernemersplan en jaarrekeningen of het bijhouden van de boekhouding niet voldoende hebben. Een ander knelpunt welke ook naar voren kwam zijn de hoge operationele kosten met betrekking tot het portefeuillebeheer bij het verschaffen van financieringen aan kleine ondernemers, omdat die zich veelal verspreid over het hele land bevinden. Er zijn afspraken gemaakt om in vervolgsessies tot concrete financieringsmodellen op maat te komen.