SPWE brengt trainingsinformatie folder 2021 uit

De Stichting Productieve Werk Eenheden (SPWE) heeft haar trainingsoverzicht vervat in een informatiefolder. Daarin zijn er naast de algemene richtlijnen, een 24-tal ondernemerschaps- en management skills trainingen opgenomen. Het gaat om korte, kwalitatieve, praktische en op maat gesneden trainingen die gericht zijn op competentie verbetering/ontwikkeling. De SPWE heeft na een grondige evaluatie haar lesprogramma zodanig afgestemd op de huidige economische- en gezondheidstoestand in ons land.

Dat wil niets anders zeggen dan dat er rekening is gehouden met de geldende COVID-19-protocollen, de hoogte van de tarieven voor de trainingen, en de positieve vooruitzichten in het land. De stichting is een werkarm van het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW&J).

De SPWE is een flexibele organisatie die, indien ontwikkelingen dat nodig achten, nieuwe trainingen kan aanbieden. Op verzoek van ondernemers of bedrijven kunnen er workshops en trainingen worden ontwikkeld en toegevoegd. De organisatie is van mening dat juist in deze periode van crisis, de tijd het best ingevuld kan worden om jezelf als ondernemer, werknemer, bedrijf of organisatie te versterken door middel van onder andere praktisch georiënteerde (ondernemerschaps- en management) trainingen. De SPWE kan via maatwerk en in overleg voldoen aan de trainingen waaraan er behoefte bestaat. Die kunnen klassikaal als online (waar nodig) worden verzorgd. Bij de SPWE kunnen personen, bedrijven en of organisaties terecht voor de begeleiding van een onderneming en het uitwerken van een idee in een businessplan.