SPWE moet meer doen ter bevordering van klein-ondernemerschap

De Stichting Productieve Werk Eenheden (SPWE), die een werkarm is van het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW&J), wordt geëvalueerd. Tijdens een werkbezoek heeft minister Rishma Kuldipsingh deze mededeling gedaan aan de directie en het personeel van de stichting. Het doel hiervan is om de organisatie commercieel te maken, waarbij ondernemers voorzien worden van professionele begeleiding en coaching voor het opzetten en draaien van gezonde (kleine) bedrijven. Het bezoek heeft op dinsdag 22 december 2020 plaatsgevonden.

Zowel de directeur als het personeel heeft bij deze gelegenheid aangegeven ingenomen te zijn met het bezoek van de minister en met haar voornemen om de organisatie een upgrading te geven. De SPWE dient in het kader van het stimuleren van klein-ondernemerschap, in te spelen op de behoeften van zelfstandigen. Hiertoe moet onderzoek worden gedaan en dient het contact met het veld onderhouden te worden. Hierdoor zal de stichting beter in staat zijn om op maat gesneden trainingen te ontwikkelen en de juiste begeleiding te geven aan de doelgroep.

Kuldipsingh verwacht dat SPWE nauwer gaat samenwerken met de overige werkarmen van het ministerie met name de Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling (SAO), Suriname Hospitality and Tourism Training Center (SHTTC) en de Raad van Coöperatiewezen (RACO). De hechtere samenwerking zal volgens de bewindsvrouw moeten resulteren in een toename van ondernemerschap en de groei van zelfstandigen, vooral onder jongeren. Door ondernemerschap kan zelfredzaamheid onder hen worden bevorderd. Hierbij zullen ook de districten waaronder het binnenland aangedaan worden. Het ligt in de bedoeling om geïnteresseerden vanaf het begin te begeleiden bij het aanleren van een vak tot het schrijven van een businessplan en opzoek gaan naar de financiering daarvan.