Bijzonder stembureau voor mensen in quarantaine

Op 25 mei wordt er een bijzonder stembureau ingericht voor de 183 kiesgerechtigden in quarantaine. Het stembureau met stembureaunummer 650 wordt ondergebracht bij het Zorghotel aan de Anton Dragtenweg. Alle personen in quarantaine zullen naar het stembureau worden gebracht door het National Coördinatie Centrum voor Rampenbeheersing (NCCR).

De kiesgerechtigden krijgen afhankelijk van het district en ressort waar ze zijn ingeschreven, de desbetreffende stembiljetten. Bij de stemopneming worden de processen-verbaal in drievoud opgemaakt. Een exemplaar daarvan gaat naar het hoofdstembureau Paramaribo, waaronder het bijzonder stembureau valt. Het andere exemplaar gaat naar het hoofdstembureau van het kiesdistrict waar de kiezer oorspronkelijk zijn stem zou moeten uitbrengen en het andere exemplaar wordt aangeplakt in het stemlokaal.

Omdat het tot en met de dag der stemming niet mogelijk is om voor de kiesgerechtigden in quarantaine vast te stellen of ze daadwerkelijk besmet zijn met het COVID-19 virus, vormen zij een potentieel gevaar voor de samenleving. Het sturen van deze groep mensen naar hun oorspronkelijke stembureaus, zou andere kiesgerechtigden ervan kunnen weerhouden om te gaan stemmen. Vandaar dat er is besloten om een bijzonder stembureau in te stellen voor de kiezers in quarantaine.

Next Stemmen met uw identiteitskaart