Biza-minister doet opening nieuw gebouw BBGO

De minister van Binnenlandse Zaken, Bronto Somohardjo heeft samen met de voorzitter van de Bond voor Belangenbehartiging Gepensioneerden in Overheidsdienst (BBGO), Renate Wouden-Bhugwandass, de opening gedaan van het nieuw gebouw van de bond aan de Burenstraat. Dit deed de minister op donderdag 22 oktober 2020. De bewindsman feliciteerde de bond met dit heugelijk feit. Seniorenburgers hebben een speciale plek in het hart van de minister. Hij gaf aan dat ook zijn vader, Paul Somohardjo zich tot op heden inzet voor de senioren. Van huis uit heeft de Biza-minister meegekregen dat senioren geen vergeten groep mag zijn, omdat zij een wezenlijke bijdrage hebben geleverd aan de ontwikkeling van Suriname.

De bewindsman prees het gebouw voor zijn jonge en kleurrijke uitstraling. Lachend zei hij dat hij over twintig jaar het gebouw als gepensioneerde zal bezoeken. De BBGO wordt op kort termijn wederom uitgenodigd door de minister voor vervolggesprekken. Bij het kennismakingsbezoek aan de minister heeft de BBGO speciale aandacht gevraagd voor de ratificatie van het OAS-document voor de bescherming van mensenrechten van senioren, het afschaffen van inhouding SZF-premie bij weduw- en wezenpensioen en het uitkeren van een welzijnsuitkering aan gepensioneerden. De BBGO-voorzitter vroeg ook aandacht voor weduwen en weduwnaars van gepensioneerden die homoseksueel zijn en wier partners geen aanspraak kunnen maken op weduwpensioen. Somohardjo deelde mee dat een aantal van de aandachtspunten reeds aan de deskundigen is voorgehouden. Hij verwacht binnen twee weken adviezen.

Wouden-Bhugwandass gaf aan dat de bouw niet zonder slag of stoot is gegaan. Door de hoge wisselkoers in maart 2020 was de bond genoodzaakt te lenen bij de Coöperatieve Bank Godo. De noodzaak voor een nieuw onderkomen kwam door de groei die de bond heeft gekend de afgelopen jaren. De bond telt inmiddels meer dan 4.500 leden. Het gebouw valt door haar felle kleuren gelijk op in de Burenstraat. Wouden-Bhugwandass legde uit dat er bewust gekozen is hiervoor. Volgens haar moet er worden afgestapt van de gedachte, dat senioren alleen mensen zijn, die met behulp van rollators rondlopen. Onder strikte Covid-protocollen heeft de BBGO haar nieuw gebouw in gebruik genomen.

Next Aanvraag verdeling perceelland