Diaspora Instituut Suriname moet inhoud geven aan diasporabeleid

Het Diaspora Instituut Suriname (DIS) is een feit. Middels dit instituut zal er inhoud worden gegeven aan het diasporabeleid zoals beloofd door de regering Santokhi/Brunswijk. De lancering vond plaats op woensdag 18 november 2020 in de Banquethall van Hotel Torarica. President Chandrikapersad Santokhi sprak van een heuglijk moment in de geschiedenis van de Surinaamse diapora. Het instituut komt een week voor de herdenking 45 jaar Staatkundige Onafhankelijkheid van de Republiek Suriname en hiermee lost de regering een belofte in om daadwerkelijk vorm en inhoud te geven aan het betrekken van de Surinaamse diaspora in haar beleid.

President Santokhi benadrukte andermaal dat de Suriname zal worden ontwikkeld met 1 miljoen Surinamers: zij die in Suriname wonen en allen die in het buitenland zijn. “We hebben het beloofd en gaan het ook doen”, aldus het staatshoofd dat ook de Surinaamse diaspora in andere delen van de wereld erbij betrekt.

Om inhoud te geven aan het diasporabeleid zullen nog wel wettelijke aanpassingen nodig zijn om te zorgen voor de goede juridische grondslag van het instituut dat als een zelfstandig orgaan zal moeten opereren. Onder andere zal de PSA-wet geëvalueerd en eventueel aangepast moeten worden met de nieuwe beleidsinzichten van de regering. Ook de inzichten van de diasporagemeenschap zullen daarbij worden meegenomen. President Santokhi: “Dit is van belang voor de slagvaardigheid om de zakelijke belangen die uit de samenwerking zullen voortvloeien op de meest efficiënte wijze te kunnen behartigen.”

Het staatshoofd somde een aantal redenen op op basis waarvan de diaspora belangrijk is voor Suriname. Hij benadrukt dat haar kennis en ervaring net zo kostbaar is als de in Suriname aanwezige kennis en ervaring, en daarom niet verloren mag gaan. De regering willen de diaspora de mogelijkheid bieden om vanuit haar standplaats te netwerken om investeringen aan te trekken, Suriname aan te prijzen bij toeristen alsook voor aanboren van afzetmarkten. De diaspora zal tevens ambassadeur moeten zijn voor het uitdragen van Suriname in de rest van de wereld. De regering wil deze groep concreet interesseren voor het aanreiken van informatie en communicatietechnologie voor afstandsonderwijs. De diaspora zal tevens worden uitgenodigd om haar bedrijfsonderneming uit te besteden naar Suriname en hiermee bijdragen aan de ontwikkeling en werkgelegenheid in Suriname. President Santokhi nodig haar ook uit tot het doen van online business en stimuleren van online shopping. Het DIS zal hierbij instrumenteel zijn, te weten: faciliterend, sturend en begeleidend.

Het staatshoofd sprak verder als volgt: “Samen met u wordt het diasporabeleid ontwikkeld dat afgestemd zal zijn op het zakelijke principe van vraag en aanbod. Het traject van samenwerking met en begeleiding van serieuze partners zal plaatsvinden via dit instituut. U zal in de gelegenheid worden gesteld om actief deel te nemen aan de sociale en economische activiteiten in Suriname, die een significante bijdrage zullen leveren aan de nationale ontwikkelingsdoelen, de armoedebestrijding en zullen zorgen voor welzijn en welvaart in ons land.”

Het diasporakapitaal dat op dit moment stilligt kan weer in waarde gaan toenemen door dit te investeren, beleggen of anderszins aan te wenden voor de ontwikkeling van Suriname. President Santokhi zegt dat tegen deze achtergrond de Commissie Opzetten Diasporafonds en mogelijk opzetten Diasporabank thans operationeel is. Hij gaf aan dat het DIS voor transparantie zal staan, er zal namelijk data van elk project worden bijgehouden.

Previous Gebruik maken van milieuvriendelijk verpakkingsmateriaal blijft erg belangrijk