Algemeen

Aanpak huisvestingprobleem met LISP 3

Het doel van het Low Income Shelter Program LISP is de overheid ondersteunen in haar streven om goede huisvesting voor haar bevolking te realiseren. Omdat huisvesting een groeiende behoefte is, worden mensen in staat gesteld in hun huisvestingsbehoeften te voorzien. Binnenkort gaat het Low Income Shelter Program 3 (LISP 3) van start. …

Read More »

Eerste accreditatie certificering ISO/IEC 17025 in Suriname

De Stichting Viskeuringsinstituut (VKI) is de eerste instantie in Suriname, die in de branche van food testing is geaccrediteerd voor ISO/IEC 17025. Hiermee heeft het VKI-Laboratorium getoond in staat te zijn om op een technisch bekwame wijze, valide resultaten te leveren en te werken volgens het ISO/IEC 17025 kwaliteitssysteem. Met …

Read More »

Rehabilitatie Fietspad Noord Commewijne eist gezamenlijke inspanning overheid en private sector

Om het fietspad van Noord Commewijne te rehabiliteren is het noodzakelijk dat er een gezamenlijke inspanning aan de dag wordt gelegd tussen diverse actoren zoals de overheid, private sector en de plaatselijke gemeenschap. Tijdens een veldbezoek, waarbij de DC van Commewijne en vertegenwoordigers van de ministeries van OW, RO, HI&T …

Read More »

Rapgroep SBMG brengt beleefdheidsbezoek aan president

De rappers van de groep Sawtu Boys Money Gang (SBMG) hebben een beleefdheidsbezoek gebracht aan president Desire Bouterse. Tijdens dit bezoek hebben de artiesten de president ingelicht over hun uit te voeren ‘zonnepanelen project’. ‘Als jonge heren met Surinaamse roots hebben wij ons laten inspireren door de artiest Akon, die …

Read More »

Consul Generaal Haïti op kennismakingsbezoek bij Juspol minister

De Haïtiaanse consul generaal Alex Jospitre heeft tijdens een kennismakingsbezoek aan de waarnemend minister van Justitie en Politie (Juspol) Ferdinand Welzijn, aandacht gevraagd voor de status van de Haïtianen in Suriname en het project Legalisatie van het ministerie. Tijdens het onderhoud, op donderdag 11 januari 2018, pleit de ambassadeur voor …

Read More »

Infosessie over wet Bescherming Woon- en Leefgebieden

De minister van Regionale Ontwikkeling, Edgar Dikan, heeft samen met enkele parlementaire initiatiefnemers een infosessie gehouden over de Wet Bescherming Woon- en Leefgebieden. De sessie was bestemd voor de Vereniging Inheemse Dorpshoofden in Suriname (VIDS) bij wie er nog misvattingen en als gevolg daarvan ook enige onbegrip bestond over de wetswijziging. …

Read More »

AKB-uitbetalingen in het district Wanica

Bij het departement van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, te Koewarasan heeft de uitbetaling van de Algemene Kinderbijslag (AKB)  plaatsgevonden. De uitbetaling voor de ressorten Welgelegen, Koewarasan en Domburg zijn eerder vanwege misstanden met gelden stopgezet. Op 12 januari 2018 werd de AKB in onder andere het ressort …

Read More »

Directeur SZF onaangenaam verrast met schrijven VMS

“Mijn eerste reactie is dat ik dit hoegenaamd niet kan plaatsen tegen de goede sfeer van een lang onderhoud welke ik onlangs op maandag 8 januari gedurende twee uren heb gehad met een deel van het bestuur/ dezelfde ondertekenaars van de brief van vandaag” reageert Rick Kromodihardjo, op het schrijven …

Read More »

SZF voert gesprekken voor verbeterde behandeling dialyse patiënten

Het Staats Ziekenfonds (SZF) heeft een twee uur durend onderhoud gehad met een aantal internisten en nefrologen. Dit gesprek heeft op instigatie van het SZF plaatsgevonden en moet worden geplaatst in het licht van het maken van goede/verbeterde afspraken met deze dienstverleners terzake de behandeling van dialyse patiënten en het …

Read More »