De Nationale Assemblee

Heffingskorting SRD 750 blijft voorlopig gehandhaafd

De fiscale heffingskorting van SRD 750 blijft voorlopig gehandhaafd. Dit heeft president Chandrikapersad Santokhi op maandag 16 november 2020 in het parlement bevestigd. De heffingskorting was voorheen SRD 125, maar werd door de vorige regering opgetrokken naar SRD 750. Het betrof een maatregel in het kader van de COVID-19 pandemie …

Read More »

Regering zal optreden bij ongeoorloofde koersopdrijving

De regering houdt de situatie met betrekking tot de koers sterk in de gaten. Zij zal bij ongeoorloofde koersopdrijving niet schromen om de autoriteiten in te schakelen die kunnen optreden. Vanuit het parlement was de regering aandacht gevraagd voor het beschermen van de burgers tegen personen die de koers omhoogstuwen. …

Read More »

Visie regering is om binnenland inclusief te ontwikkelen

“Onze visie is dat het binnenland inclusief moet worden ontwikkeld. Gelijkwaardig. Wij zullen meer dan ooit kijken naar het binnenland.” Met deze woorden heeft president Chandrikapersad Santokhi op maandag 16 november 2020 in het parlement gereageerd op de vraag wat de visie van de regering is met betrekking tot de …

Read More »

President Santokhi benadrukt: “Marowijne is geen oorlogsgebied”

Het district Marowijne is geen oorlogsgebied. Dat dit district enkele jaren geleden tot oorlogsgebied is verklaard, is volgens president Chandrikapersad Santokhi een hardnekkig bericht dat regelmatig terugkomt. Het staatshoofd gaf op maandag 16 november 2020 in het parlement antwoord op vragen die in de eerste ronde van de begrotingsbehandeling zijn …

Read More »

President Santokhi: “Regering heeft ingezet op strak prudent financieel beheer”

“Deze regering heeft enorm ingezet op een strak, prudent financieel beheer van de overheidsfinanciën”. De vraag hoe het kan dat de regering niet hoeft te lenen om salarissen uit te betalen, laat zich volgens president Chandrikapersad Santokhi met het voorgaande eenvoudig beantwoorden. Het staatshoofd heeft op maandag 16 november 2020 …

Read More »

Eenmalige uitkering van SRD 300 slechts voor kwetsbare inkomensgroepen

Slechts de kwetsbare inkomensgroepen binnen de overheid en andere doelgroepen zullen in aanmerking komen voor de door de regering aangekondigde eenmalige netto-uitkering van SRD 300. De regering heeft besloten deze uitkering te geven in het kader van de armoedebestrijding. Zo gaf president Chandrikapersad Santokhi op maandag 16 november 2020 te …

Read More »

Overheidsfinanciën moeten worden geherstructureerd

De overheidsfinanciën zullen moeten worden geherstructureerd. De weg van meer geld lenen, het zorgeloos laten oplopen van de Staatsschuld, de burgers in nog meer armoede brengen, het doorschuiven van de problemen, leidt ertoe dat de burgers zoet worden gehouden. Er worden verwachtingen gecreëerd, terwijl de teleurstelling van grotere armoede dan …

Read More »

Regering waarborgt beschikbaarheid COVID-19 vaccin voor samenleving

De regering heeft in verband met het opkomend vaccin tegen het COVID-19 coronavirus reeds een aanbetaling gedaan in verband met de zekerheidstelling van de aankoop. Dit deelde president Chandrikapersad Santokhi op maandag 16 november 2020 mede in het parlement in zijn beantwoording op de vragen in eerste ronde van de …

Read More »

President Santokhi: ‘’Versterking instituten voor goed onderbouwde adviezen’’

President Chandrikapersad Santokhi is de mening toegedaan dat de versterking van de diverse instituten zal bijdragen aan het geven van goed onderbouwde adviezen aan de regering. Dit zei de president bij de behandeling van de begroting over het dienstjaar 2020 in De Nationale Assemblee. De instituten die aan het voornoemde …

Read More »

Ontwerp-wet oprichting Nationaal Instituut Voedselveiligheid onder de hamer in parlement

In de Nationale Assemblee is een aanvang gemaakt met de behandeling van de ontwerp-wet houdende regels voor de oprichting van een nationaal instituut voor voedselveiligheid, te weten: het Surinaams Nationaal Instituut voor Voedselveiligheid (SNIV). SNIV zal “een enkele nationale autoriteit” voor de voedselveiligheid in Suriname moeten zijn. Volgens parlementariër Mohamedsafiek …

Read More »