De Pen

Reactie op Anti Fraude Platform

Het Anti Fraude Platform (AFP) wil erop toezien dat de verkiezingen van 25 mei goed verlopen en heeft de samenleving ingeschakeld om te helpen. Men mag mogelijke misstanden rechtstreeks melden via mobiel en een email-adres. Op 25 mei gaat AFP het mogelijk maken dat de telling en resultaten “in real …

Read More »

Jezelf mentaal beschermen tegen de “Corona angst”

Wat in december 2019 eerst begon als een ‘ver van me bed show’ in Wuhan, China is nu een Surinaamse realiteit: het Coronavirus, zoals de naam populair wordt gebezigd in de volksmond. Vanuit de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) hebben wij thans mogen vernemen dat Covid-19, de officiële terminologie, op 30 januari …

Read More »

OVER SMAAK VALT NIET TE TWISTEN❗

Ik ga mijn kritiek geven over het vervaardigd kunstwerk van de ‘Soso Lobi’ Expo. Allereerst mijn complimenten aan de kunstenaars met hun beste intenties om al dit intensief werk aan kunst te vervaardigen. Het vakgebied van Erwin de Vries heeft men gedurfd te betreden. Nu pas snap ik de hoogte …

Read More »

Als mijn vader koning was…

De afgelopen dagen is er over en weer kritiek geleverd op de reis- en verblijfkosten van de delegatie die Suriname zal vertegenwoordigen tijdens de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (AVVN). Vicepresident Michael Ashwin Adhin zal met een delegatie, namens president Desiré Bouterse, de Republiek Suriname vertegenwoordigen op deze voor …

Read More »

Reactie op “verbazing Ajodhia”

De discussie moet niet zo snel, al bij het begin als afgesloten worden beschouwd, omdat een warrig stuk van, van der San, blijkbaar toch wel om nader uitleg vraagt. Het artikel over eventuele gebruikmaking van een bepaling in de Grondwet over gratie met name artikel 109 onder Hoofdstuk XII de …

Read More »

Reactie SZF op artikel Dagblad Suriname

In een krantenartikel van “Dagblad Suriname”, van donderdag 20 juni 2019, is er een artikel verschenen waarbij er is aangeven dat een ambtenaar is weggestuurd bij de Stichting Staatsziekenfonds (SZF). De afdeling Voorlichting en Klantenservice van het SZF reageert als volgt.  De meneer in kwestie heeft zich op dinsdag 18 …

Read More »

‘16 april’ het liedje van verlangen

Het bekende oud Surinaams liedje ‘16 april’ van de zanger Max Woiski dat dateert uit de jaren vijftig, heeft zich decennialang verhuld in een raadsel. Aangezien het liedje jaarlijks rond deze periode op de radio te horen is, roept het elk jaar weer vragen op over de verwijzing naar de …

Read More »

Een verbeterd gezondheidssysteem

Naar aanleiding van de recente berichtgeving omtrent de gezondheidszorg in ons land reageert het ministerie van volksgezondheid alsvolgt: Het ministerie van volksgezondheid heeft voortvloeiend uit/en gekoppeld aan het Nationaal Ontwikkelingsplan 2017-2021 van de regering met betrekking tot Volksgezondheid, haar visie verwerkt in het Nationaal Strategisch Plan voor gezondheidszorg en Welzijn …

Read More »

Elke vrouw is voor ons van onschatbare waarde

Internationale Vrouwendag is in de twintigste eeuw ontstaan doordat vrouwen opkwamen voor hun rechten, onder andere op het gebied van arbeid en kiesrecht. In 1911 werd de Vrouwendag internationaal voor het eerst gevierd. (Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Internationale_Vrouwendag) De vrouw, is evenals de man onmisbaar op deze aardkloot. Volgens de bijbel, is de …

Read More »

Een conflict binnen het Surinaamse leger!

Aan mij werd bij de herdenking van de revolutie, voor de zoveelste keer de vraag gesteld, “heeft Nederland de onderofficieren aangezet tot het plegen van een coup”? Voordat wij inhoudelijk deze vraag gaan beantwoorden, zal ik het conflict benoemen. Het ging formeel om de vraag of het grondwettelijk toegestaan was …

Read More »