De Pen

Divali Boodschap NDP

Diwali, oftewel het lichtjes festival markeert het Hindu nieuw jaar en wordt geassocieerd met het spel en vermaak , de pastimes van de Heer op aarde. DIVALI is de bekendste vedische hoogtijdag en kenmerkt zich tegenwoordig door het houden van evenementen op een verscheidenheid aan plaatsen, variërende van tempels en …

Read More »

Hulde aan President Bouterse

Het is de jaardag van de vader des Vaderlands, president Desiré Delano Bouterse. Hij is niet alleen de president van de Republiek Suriname, maar ook de leider van de grootste politieke organisatie in Suriname en de man die de revolutie initieerde en daarmee de eigen Surinaamse identiteit en het geloof …

Read More »

Drijfzand

“Drijfzand is een gel van korrelig materiaal zoals zand of klei en water. Drijfzand is zowel vloeibaar als een vaste stof. De viscositeit kan plotseling veranderen onder druk. Desalniettemin geldt de wet van Archimedes; aangezien de dichtheid van drijfzand groter is dan van het menselijk lichaam, zullen mensen drijven in of op drijfzand. Wel is het, eenmaal terechtgekomen in drijfzand, erg lastig om er uit te …

Read More »

DE A-NATIONALE HOUDING VAN SANTOKHI

Terwijl de regering met man en macht werkt aan het beheersen van de crisis en tegelijkertijd zich elke maand enorme moeite getroost om de zwaarste lasten van de overheid – waaronder het uitbetalen van de ambtenarensalarissen (soms zelfs met kunst en vliegwerk) – te dragen; hebben wij enerzijds de president …

Read More »

De beëindiging van het 8 december rechtsproces

[bt_section][bt_row][bt_column width=”1/1″][bt_text] Suriname is als jonge republiek, vanaf 1975, niet gespaard gebleven van externe zowel interne bemoeienissen ten aanzien van de invulling en inrichting van haar Soevereine Staat, in het bijzonder met betrekking tot het megastrafproces voor wat betreft de bevoegdheden van de staatsorganen in de republiek. Recentelijk nog in …

Read More »

Pas op voor de zon als je boter op jouw hoofd hebt!

Fractieleider Misiekaba heel sterk in het politiek debat Het is meer regel dan uitzondering geworden dat de totale VHP nodig is om de fractieleider van de NDP van repliek te dienen, na zijn presentaties. Enkele weken terug was het dezelfde VHP die minimaal een week nodig had om te studeren …

Read More »

De emotionele  uitbarsting van Hugo Essed 

Dat voor sommige mensen zoals de advocaat van de nabestaanden de 8 december gebeurtenissen emotioneel zijn,begrijpen we heel goed. Men moet ook niet doen alsof de strijd van de nabestaanden (alleen) om gerechtigheid  gaat (in casu het aan de hoogste boom hangen van Bouterse), doch het gaat bij de nabestaanden ook om de geldvordering voor naar hun zeggen geleden schade. Hoe hoog de inzet is, is tot nu toe niet bekendgemaakt, doch er is wel een vordering ingediend om schadevergoeding te krijgen. We kunnen ons voorstellen dat wanneer materiele/ geldelijke belangen spelen men emotioneel wordt. De uitbarsting van Hugo Essed aan het adres van André Misiekaba is dusdanig emotioneel dat je je afvraagt of het wel een antwoord verdient.  De heer Essed gaat inhoudelijk niet in op het protest tegen het buiten de procedure regels handelen van de VN special rapporteur.  Kennelijk is hij eens met die werkwijze. Hij zal de samenleving daarover informeren. Laten we ten overvloede een aantal dingen   benadrukken, aangezien dhr. Hugo Essed niet bij machte bleek het te begrijpen.  1. In zijn reactie zegt dhr. Essed het volgende:  “De eerste blunder is de veronderstelling dat Hugo Essed of een door hem vertegenwoordigde nabestaande een klacht bij de speciale rapporteur heeft ingediend.” Dit is een grove vorm van misleiding zoals we dat eigenlijk al heel lang gewoon zijn van de hoek van dhr. Essed. Wij hebben in ons stuk absoluut niet gezegd dat er een klacht is ingediend …

Read More »

De Staat Suriname beklad door de special rapporteur Sayan

[bt_section][bt_row][bt_column width=”1/1″][bt_hr top_spaced=”topSmallSpaced” bottom_spaced=”bottomSmallSpaced” transparent_border=”noBorder” el_class=”” el_style=””][/bt_hr][bt_text] Wie nog twijfels had over de oorsprong van de ‘informatie’ die naar de speciale mensenrechten rapporteur García Sayan van de Verenigde Naties is verstuurd, is nu overtuigd uit welke hoek die informatie is doorgesluisd. Het verhaal van het voormalig volksmilitie lid van de …

Read More »