Economische Zaken, Ondernemerschap & Technologische Innovatie

Gecoördineerde controle op valutahandel

De overheid is bezig met het toepassen van een gecoördineerde controle op de valutahandel. Dit gebeurt in samenwerking met het ministerie van Financiën, het ministerie van Justitie en Politie, en de Centrale Bank (als monetaire autoriteit en toezichthouders van de bancaire sector en geldtransactiekantoren). Dit zei minister Saskia Walden van …

Read More »

Minister Walden gaat voor optimale ondersteuning van ondernemers in Suriname

Minister Saskia Walden van het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (Min EZ) gaat voor optimale ondersteuning van ondernemers in Suriname. Tijdens een kennismakingsbezoek van de heer Andre van Ommeren, directeur Internationale programma’s bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is vanuit het ministerie van EZ grote belangstelling …

Read More »

Minister Walden voert constructief stakeholdersoverleg inzake unificatie wisselkoers

Minister Saskia Walden heeft in het kader van de unificatie wisselkoers, welke is vastgesteld door de Centrale Bank van Suriname op 22 september 2019 een constructief stakeholdersoverleg gehad. De minister heeft afzonderlijke gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van het platform van importeurs, oliemaatschappijen, de Service Station Exploitanten Bond, winkeliersverenigingen, en de …

Read More »

Economische Zaken garandeert harde maatregelen bij prijsopdrijving

Het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische innovatie (EZ) garandeert het treffen van harde maatregelen bij winkeliers die zich schuldig maken aan ongebreidelde prijsverhogingen. Er zal alles aan gedaan worden om te voorkomen dat de gemeenschap benadeeld wordt. EZ heeft de bevoegdheid om vergunningen in te trekken. Dit zei …

Read More »

Dispensatie Mc Donalds ingetrokken

Het COVID Beleidsteam (NCMT) maakt hierbij bekend dat de dispensatie verleend aan Mc Donalds Suriname is ingetrokken. De toestemming is vanwege een omissie verleend aan voornoemd fast food restaurant, hetgeen het Beleidsteam betreurt. Verder informeert het beleidsteam de samenleving dat restaurants en andere non-essentiële bedrijven en/of organisaties in aanmerking kunnen …

Read More »

Extra controle op prijzen in de winkels

Met de verhoging van de governmenttake op brandstof mag het niet zo zijn dat prijzen in de winkels omhoog gaan. Het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie heeft de zaak bekeken en stelt vast, dat van de prijzen van producten in de winkels, ongeveer tussen de 2% en …

Read More »

Overheid treedt wel op bij prijsopdrijvingen

De overheid en met name het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme (HI&T) treedt regelmatig op tegen winkels of personen die zich schuldig maken aan ongebreidelde prijsverhogingen. Verder wordt er continu van gedachten gewisseld met winkeliers en importeurs om betaalbare prijzen te hanteren. Op de burgers wordt wederom het beroep …

Read More »

HI&T werkt aan betere adviesprijzen voor brood, kip en eieren

Het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme (HI&T) is druk bezig om de prijzen voor een aantal consumptiegoederen aan een nadere beschouwing te onderwerpen teneinde te komen tot goede adviesprijzen. Het gaat voornamelijk om de prijzen van brood, kip en eieren. Met de terzake deskundigen wordt nagegaan welke adviesprijs kan …

Read More »

HI&T werkt aan normaliseren consumentenprijzen

Het ministerie van Handel, Industrie & Toerisme (HI&T) doet er alles aan om de prijzen in de winkels te normaliseren. Minister Stephen Tsang erkent in een videocall tijdens de reguliere COVID-19 persconferentie dat de prijzen hoog zijn, maar dat zijn ministerie dagelijks gesprekken heeft om dit onder controle te brengen. …

Read More »