Justitie & Politie

Binnenkort digitaal bestand houders dispensatiebrieven

Het Korps Politie Suriname (KPS) zal binnenkort overgaan tot een digitaal bestand van houders van dispensatiebrieven. In het kader hiervan worden deze personen in de gelegenheid gesteld zich te her registreren tot en met 15 januari 202. De herregistratie heeft als doel om alle dispensatie houders in een digitaal bestand …

Read More »

Babel A. die zich voordeed als politie aangehouden

De politie heeft de jongeman Babel. A aangehouden, die afgelopen zaterdag in een auto reed en zich daarbij voordeed als politieagent. Hij dirigeerde via een pogo megafoon mensen over straat. Een bestuurder werd door Babel gesommeerd om aan de kant te gaan en maakte vervolgens ‘humoristische’ opmerkingen. De automobilist stopte …

Read More »

Juspol lanceert Project Veiligheidszone Paramaribo Centrum

De minister van Justitie en Politie, Kenneth Amoksi, heeft het Project Veiligheidszone Paramaribo Centrum gelanceerd. Dit veiligheidsproject vloeit voort uit een “Concept Criminaliteits Urgentieplan” van het ministerie, welke voorziet in enkele strategische- en operationele maatregelen. De launch vond plaats op dinsdag 5 januari 2021 in aanwezigheid van vertegenwoordigers van het …

Read More »

Korps Politie Suriname versterkt met manschappen

Het Korps Politie Suriname is versterkt met ruim 160 manschappen. Op maandag 21 december 2020 heeft namelijk de beëdiging plaatsgevonden van rekruten die met goed gevolg de Elementaire Politie Opleiding hebben afgerond. De rekruten zijn beëdigd door procureur-generaal, Roy Baidjnath Panday. De nieuwbakken wetsdienaren werden bij hun officiële toelating tot …

Read More »

Cluster Team Controle Handhaving COVID-19 ingesteld

Bij mandaat van enkele ministeries is een cluster team voor de controle en handhaving van COVID-19 geïnstalleerd. Het doel is dat we met gespecialiseerde eenheden gezamenlijke inspecties zullen uitvoeren om verdere verspreiding te beperken binnen de horecasector. Dit team is ingesteld om effectief en efficiënt te werk te gaan bij …

Read More »

Minister Mathoera: “Situatie Cubanen onder controle”

De samenleving hoeft zich niet ongerust te maken om de situatie rondom de kwestie van de groep Cubanen die via Suriname naar Guyana wilde. “De zaak is volledig onder controle.” Deze garantie biedt Defensieminister Krishnakoemarie Mathoera. “We letten op de veiligheid van de Surinamers. Wij letten ook op de veiligheid …

Read More »

Minister Amoksi oriënteert zich in West Suriname

De minister van Justitie en Politie (Juspol), Kenneth Amoksi, heeft een werkbezoek gebracht aan het ressort Kabalebo in het westen van ons land. Het doel van zijn werkbezoek was om kennis te maken met het personeel van de diensten van het ministerie aldaar en tevens poolshoogte te nemen van de …

Read More »

Statement minister Justitie en Politie naar aanleiding van recente misdrijven

“De regering heeft kennisgenomen van de serie ernstige misdrijven van de afgelopen dagen. We kunnen geruststellen dat deze misdrijven een ernstige inbreuk op onze rechtsorde hebben gemaakt.” “Ik heb als minister van Justitie en Politie opdracht gegeven aan de korpschef om met voortvarendheid te werken aan de opsporing van deze …

Read More »