Openbare Werken

OPENBARE AANBESTEDING: Verkoop niet meer bruikbare ferro- en non-ferro schroten

Read More »

Openbare aanbesteding levering van onderdelen van dienstvoertuigen

Read More »

Openbare aanbesteding brandstoffen en smeermiddelen

Read More »

Openbare aanbesteding levering van voertuig

Read More »

Openbare aanbesteding levering acht voertuigen

Read More »

Openbare aanbesteding levering elf voertuigen

Read More »

Maaiprojecten Wegenautoriteit overgedragen aan Openbaar Groen

De Wegenautoriteit (WA) is belast met het beheer en onderhoud van de primaire wegen en vaste oeververbindingen. Hierbij is het maaien van de bermen langs de primaire wegen ook deel van. De bermen van al die wegen worden onderhouden met als doel de verkeersveiligheid te bevorderen en een goede wegafwatering …

Read More »

Openbare aanbesteding levering acht voertuigen in A1 conditie

Read More »

Openbare aanbesteding levering voertuigen in A1 conditie

Read More »

Aanvraag verdeling perceelland

Read More »