Ruimtelijke Ordening en Milieu

Beëdiging hoofdstembureau Brokopondo een feit

Districtscommissaris Ludwig Mendelzoon is beëdigd tot voorzitter van het hoofdstembureau in het district Brokopondo. De beëdiging vond plaats op het Kabinet van de Vicepresident op woensdag 17 februari 2021 door minister Bronto Somohardjo van Binnenlandse zaken. Behalve vicepresident Ronnie Brunswijk, was ook de minister van Regionale Ontwikkeling en Sport, Gracia …

Read More »

ABS launcht 9e Milieustatistieken publicatie

Op 22 december 2020 heeft het Algemeen Bureau voor de Statistiek (ABS) op de pier van hotel Torarica met in acht neming van de COVID-19 maatregelen, een fysieke zowel virtuele (Zoom) launch gehad van haar 9e Milieustatistieken publicatie. Vanwege de toen geldende maatregelen was er een selecte groep uitgenodigd, waaronder …

Read More »

Wereld bodemdag 2020: Houd de bodem levend, bescherm de bodembiodiversiteit

De Verenigde Naties heeft 5 december uitgeroepen tot “Wereld Bodem Dag” (World Soil Day) om stil te staan bij de kwaliteit van onze bodem. Omdat de toenemende uitdagingen van bodembeheer aangepakt moeten worden om erger te voorkomen, tracht de wereld voedselorganisatie, de FAO, dit jaar met deze campagne het bewustzijn …

Read More »

Gecoördineerde aanpak voor nationaal Milieubeleid

Met de instelling van het ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu (ROM) en ingevolge de taakstelling is het de bedoeling dat er een gecoördineerde aanpak plaatsvindt van de uitvoering van het nationaal milieubeleid. Dit zal in nauwe samenwerking gebeuren met alle ministeries die milieu gerelateerde taken hebben. Het ministerie vervult …

Read More »