Begroting 2020 met algemene meerderheid aangenomen

De begroting voor het dienstjaar 2020 is met algemene 33 stemmen aangenomen. Op dinsdag 17 november 2020 gaf het parlement de regering daarmee groen licht om haar beleid verder uit te voeren. President Chandrikapersad Santokhi sprak zijn dank uit aan het college en feliciteerde de samenleving met de goedkeuring van de begroting. Volgens hem was deze begroting niet een om slechts cijfermatig de zaken te bespreken van de staat en van de financiële huishouding.

“Deze begroting 2020 heeft aan de samenleving voor de eerste keer laten zien wat de betekenis is geweest van haar stem op 25 mei 2020. Dat er inderdaad onmiddellijk een halt is gebracht aan die achteruitgang”, aldus de president. Hij zegt dat dit het resultaat is van het besluit van de meerderheid van het volk op 25 mei 2020.

Volgens het staatshoofd is de regering in staat geweest om in vier maanden een begrotingstekort van 17,9% terug te brengen naar 9.3%. President Santokhi: “Deze begroting laat zien dat wij met vertrouwen, deskundigheid, nationale en internationale deskundigen, integriteit, eenheid in beleid en bestuur, het beleid uitvoeren. Heel serieus, heel nauwgezet. We gaan niet rusten zo lang niet alle problemen van het volk zijn opgelost.”

Het staatshoofd merkte op dat alle vragen die gesteld waren door de oppositie heel serieus zijn beantwoord. Hij bedankte het parlement voor de ondersteuning en zei dat alle adviezen en aanbevelingen ter harte genomen zullen worden. “De regering en het parlement hebben de collectieve verantwoordelijkheid om te zorgen dat we van Suriname weer een prachtig land maken. We doen het op basis van een gedeelde verantwoordelijkheid en collectieve inspanning, daarvoor zijn wij gezamenlijk de wetgevende macht.”

Next Srefidensi en Owru Yari enveloppes van SRD 300,- per maand voor november en december