Onderhandelingen met internationale instituten op schema

De onderhandelingen op de verschillende trajecten die de regering heeft uitgezet om Suiriname financieel en economisch gezond te maken, lopen goed en zijn op schema. Zo liet president Chandrikapersad Santokhi op maandag 11 januari 2021 weten in het parlement bij aanvang van de Algemene Politieke Beschouwingen (APB). Het staatshoofd zegt dat de regering de onderhandelingen met het internationaal adviesbureau Lazard om Surinames complexe en hoge buitenlandse schuld te herschikken, voortzet.

Zo worden ook de onderhandelingen met het Internationaal Monetair Fonds (IMF) vervolgd, dit voor een stand-by overeenkomst ter versterking van Surinames financiële positie en de integriteit van de Centrale Bank van Suriname (CBvS). Eveneens gaat de regering verder met internationale instituten om goedkoop kapitaal aan te trekken voor investeringen en voor het creëren van werkgelegenheid.

“Al deze trajecten lopen goed en zijn op schema”, gaf het staatshoofd aan. Bij aanvang van de APB zei president Santokhi dat de regering er voorstander van is om zaken in perspectief te plaatsen en die in integraliteit en samenhang te bekijken. De APB geven de regering de gelegenheid om haar visie met betrekking tot de beoogde sociaal maatschappelijke ontwikkeling inclusief de projecties, de groei en de stabiliteit te presenteren. De hierop afgestemde begroting is gedeeld met het college waarbij diens commentaar, inzichten, visie en mogelijk ook besluiten niet alleen gevraagd worden, maar ook meegenomen bij de finale implementatie.