EZ lanceert webapplicatie voor prijsopnames en klachtenindiening

Om de prijscontrole effectiever en efficiënter te doen plaatsvinden, heeft het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (Min EZ) op 19 maart 2021 de Coza Webapp 3.0 gelanceerd. De lancering vond plaats in de Congreshal. Deze webapplicatie is intern door EZ ontwikkeld, onder leiding van het directoraat Technologische Innovatie. Ook het beheer en onderhoud van deze webapp zal intern door EZ worden gedaan.

Verder maakt de webapp het mogelijk om prijzen van basis- en strategische goederen te monitoren en biedt consumenten en ondernemers de mogelijkheid om via ez.gov.sr digitaal hun klachten in te dienen. Via de backoffice kan de informatiestroom worden beheerd en kan er een analyse plaatsvinden van de type klachten die binnenstromen. Ook zullen consumenten in de komende periode middels een instructie filmpje snel kunnen leren hoe om te gaan met de webapplicatie.

Minister Saskia Walden typeert deze dag als bijzonder, daar de consument via dit platvorm meer macht krijgt om zich te beschermen. Met de uitvoering van dit project wordt concreet invulling gegeven aan het beleid van deze regering om de groei en vooruitgang voor elke burger te bevorderen, benadrukte de bewindsvrouw verder.

De prijzen van basis- en strategische goederen kunnen landelijk in de webapplicatie verwerkt worden. Consumenten hebben via de webapplicatie de mogelijkheid om na te gaan welke prijzen worden aangeboden door de winkels in de verschillende ressorten. Ook kunnen er prijsfluctuaties worden gevolgd door het ministerie van EZ. Een vertegenwoordiger van Digicel die aanwezig was, gaf aan dat Digicel ook aan zal meewerken dat voor hun cliënten de webapp offline toegankelijk zal zijn.

Directeur Rafiq Ilahi van Technologische Innovatie (TI) zegt blij te zijn, met de eerste bijdrage van het directoraat aan Suriname. Hij stond stil bij de reden van de instelling van het directoraat namelijk om Suriname gereed te maken voor de 21ste eeuw. Hij wees erop, dat ons land mee moet gaan met de ontwikkeling en daarom moet innoveren. Het ontwikkelen van de webapplicatie ziet Ilahi als een innovatieve oplossing voor ongebreidelde prijsstijgingen. De komende periode mag de gemeenschap nog meer innovatieve oplossingen tegemoetzien.

Previous Werkgroep “Wet op de jaarrekening” geïnstalleerd