Minister Walden spreekt startende ondernemers bemoedigend toe

Minister Saskia Walden van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie heeft startende ondernemers bemoedigend toegesproken als te zijn “een bijzondere groep Surinamers”. Dit deed de bewindsvrouw op donderdag 25 februari 2021 bij de aanvang van het driedaagse trainingsprogramma Basisvaardigheden Ondernemerschap in de Congreshal. Dit programma is een initiatief van Bureau Eenheid in samenwerking met het Directoraat Ondernemerschap van haar ministerie. De kosten worden gedekt uit de begroting van first lady Melissa Santokhi-Seenacherry.

De bewindsvrouw zegt dat het doel van Bureau Eenheid aansluit op het doel van haar ministerie, namelijk de Surinaamse samenleving van dienst zijn en voor haar sociaaleconomische vooruitgang te realiseren. De 25 participanten als startende ondernemers noemt zij een bijzondere groep Surinamers, omdat zij de potentie hebben om succesvolle kleine en middelgrote ondernemers (KMO’s) te worden. Minister Walden wees op de vier prioriteitsgebieden van het ministerie die als doel hebben: het verhogen van de economische verdiencapaciteit middels productie, handel en export. Deze gebieden zijn gericht op economische transformatie, verbeteren van het ondernemersklimaat, verbeteren van het nationaal concurrentievermogen en het bevorderen van sociale vooruitgang.

Zij hield hen voor dat volgens de Wereldbank KMO’s een belangrijke rol hebben in de meeste economieën, in het bijzonder in ontwikkelde landen. Zij vormen het merendeel van bedrijven wereldwijd en leveren een belangrijke bijdrage in het scheppen van banen. Verder heeft deze groep een belangrijke bijdrage aan de wereldwijde economische ontwikkeling. KMO’s zijn ook in Suriname van belang voor de economische ontwikkeling. Wereldwijd is meer dan de helft van de arbeidsbevolking in dienst bij KMO’s. Deze ondernemers dragen 40% bij van het Bruto Binnenlands Product (bbp) in opkomende economieën. KMO’s zijn van hoge prioriteit om benodigde arbeidsplaatsen te bieden, ook in Suriname.

Minister Walden zegt dat haar ministerie daarom het ondernemerschap in Suriname stimuleert. De startende ondernemers zullen als participant versterkt worden met de basisvaardigheden die een ondernemer nodig heeft om succesvol te zijn. Zij krijgen ook de vaardigheden aangereikt om een bedrijfsidee in een plan om te zetten alsook dit plan zelf te schrijven. “Het moet niet bij een droom blijven”, zegt de bewindsvrouw. Daarnaast zullen de participanten tijdens de training ook leren hoe een financiële administratie erop na te houden. Minister Walden noemde het een verstandige keuze om de training te volgen. “Hoe meer u uw kennis verrijkt, hoe groter de mogelijkheid om succesvol te zijn. De training is een stap in de goede richting.” De minister heeft alvast met Stanley Dijksteel, coördinator van Bureau Eenheid, van gedachten gewisseld over financiering voor startende ondernemers, omdat dat vaak een drempel blijkt.

Next Suriname ontvangt medische artikelen van Israël