Ondernemerschapstraining belangrijk voor economische ontwikkeling

De eerste ondernemerschapstraining “ Basisvaardigheden Ondernemerschap”, die  het ministerie van Economische zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (min EZ) in samenwerking met het Bureau Eenheid verzorgt, is op donderdag 25 februari 2021 van start gegaan. De driedaagse training wordt geheel gratis verzorgd aan 25 participanten, met als hoofddoel jonge en startende ondernemers te stimuleren en begeleiden. Deze trainingen leveren een belangrijke bijdrage aan de economische ontwikkeling van ons land.

Tijdens de start van de training in de Congreshal, benadrukte minister Saskia Walden, dat het ministerie van EZ ondernemers stimuleert en daarom hoofd prioriteiten heeft, die gericht zijn op het intiëren van transformatie, verbeteren van het ondernemingsklimaat, verbeteren van het nationaal concurrentie vermogen en bevorderen van sociale vooruitgang. Volgens de Wereld Bank spelen Kleine en Middelgrote ondernemingen (KMO’S) een belangrijke rol in de economie van met name de ontwikkelingslanden zoals Suriname. Vermeldenswaard is, dat deze ondernemingen een heel groot deel van bedrijven vertegenwoordigen en meer dan 50% van de werkgelegenheid. De bewindsvrouw is van overtuigd, dat de participanten na de training succesvol in het bedrijfsleven zullen zijn en kijkt uit naar verdere projecten met het bureau.

Bureau Eenheid is belast met de sociale hulpverlening aan personen/gezinnen, die mondeling dan wel schriftelijk hun problemen aan de president voorleggen. Hierbij worden door dit bureau de cliënten voor (verdere) hulpverlening verwezen naar daartoe geëigende instanties, waarbij bemiddeling en begeleiding vanuit het bureau worden verleend.

Tijdens de training “Basisvaardigheden Ondernemerschap” worden de standaardonderwerpen behandeld zoals financiële administratie, kostprijscalculatie en het Canvas model (verkort model voor het schrijven van een businessplan en basiskennis ondernemerschap). Het theoretisch gedeelte van de training gaat gepaard met groepsopdrachten en presentaties, waarbij het gemakkelijker is om de leerstof op te nemen. Het ministerie komt organisaties/bedrijven tegemoet in hun eigen schema om het voor hen te vergemakkelijken.

 

Previous Juspol krijgt voertuigen van Newmont
Next Minister Ramsaran zet moeder van drieling in de bloemetjes