NOB heeft nieuwe RvC

President-commissaris Reguillo Hira (voorste rij in het midden) met een deel van de nieuwe RVC en de directie.

De nieuwe Raad van Commissarissen (RvC) bij de Nationale Ontwikkelingsbank (NOB) is op vrijdag 16 april geïnstalleerd door minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning. De minister dankte in zijn toespraak de vorige RvC voor zijn bijdrage. Volgens Subhas Mungra, gewezen president–commissaris van de NOB, staat zijn deur altijd open voor de “nieuwe leden”.

Minister Achaibersing hecht er veel waarde aan dat de bank zich onder meer ten doel stelt de ontwikkeling van alle economische sectoren te bevorderen, voornamelijk de midden- en kleinbedrijven. “Dit is waarvoor de bank opgericht is geworden”, beklemtoont de bewindsman. Het is een nationale ontwikkelingsbank en om de ontwikkeling in Suriname op gang te brengen, vereist entrepreneurship, guts, goed investeringsklimaat en kapitaal.

De minister riep de nieuwbakken leden op om transparantie hoog in het vaandel te houden. Er zal geld vrij gemaakt worden voor de bank, maar niet ongeconditioneerd. De raad zal erop moeten toezien dat gelden gebruikt worden waarvoor ze ter beschikking zijn gesteld.

De nieuwe RvC bestaat uit Reguillo Hira als president-commissaris en commissarissen, Monique Sowidjojo, Claudine van Emden, Robby Poetisi, en Naomi Banel.

 

Previous CBB start onderzoek voor verbetering dienstverlening