Minister Pokie warm onthaald op Grond- en Bosbeheer

Op alle ministeries heeft vandaag, vrijdag 17 juli 2020, de protocollaire overdracht plaatsgevonden. Onderstaand bericht betreft de overdracht op het ministerie van Grond- en Bosbeheer, waar Diana Pokie officieel is begonnen als nieuwe bewindsvoerder.

De bewindsvrouw werd onder luid applaus verwelkomd door directie, staf en personeel van het departement. Minister Pokie zal vanuit haar politieke verantwoordelijkheid het beleid van de regering moeten uitvoeren, waarbij zij bijgestaan zal worden door de leiding van het ministerie en zijn structuren.

Minister Pokie is van mening dat iedere Surinamer recht heeft op een stuk grond of de mogelijkheid moet hebben om aan ondernemerschap te doen. “De leefgemeenschappen in het binnenland moeten niet de dupe worden van hebzucht en grondroof, maar moeten ook het profijt eruit halen indien een multinational bos wenst te exploiteren.”

Volgens de nieuwbakken minister kan elk doel verwezenlijkt worden wanneer er samengewerkt wordt aan het doel en er gezamenlijk offers gebracht worden om dit te verwezenlijken. “We zijn er voor elkaar om elkander te ondersteunen en elkander te begeleiden. Als minister van Grond- en Bosbeheer kan ik deze verantwoordelijkheid niet alleen dragen, maar u bent mijn steunpilaar om alle problemen, waarmee dit ministerie te maken heeft te kunnen oplossen”, luidde de oproep van de bewindsvrouw.

Bij de aanvang van haar zittingstermijn wil zij zich eerst goed laten informeren over de instituten die ressorteren onder dit ministerie. Tekort aan specifiek deskundig kader zal mogelijk aangevuld worden indien de behoefte dat aangeeft. “U zal als directeur en onderdirecteur getoetst worden op uw competenties en bereidwilligheid in de realisatie van de doelen die de regering nastreeft”, hield zij de staf van het ministerie voor.

Tot slot gaf minister Pokie mee dat zij openstaat om met eenieder te werken, “zolang wij allen in één richting kijken.”

Previous Wachtdienstregeling RGD 18 juli tot 20 juli 2020
Next DNA-voorzitter Bee: Nieuw presidentieel koppel moet kloof arm en rijk verkleinen