Minister Pokie werkt aan efficiëntere gronduitgifte

Minister Diana Pokie en haar team van Grondbeleid en Bosbeheer (GBB) werken aan een efficiënter en effectiever gronduitgiftesystem. In dit kader heeft het ministerie reeds een concept Richtlijnen Gronduitgifteproces opgestuurd naar deskundigen. Minister Pokie zet zich in om de grote achterstand in grondaanvragen in te lopen. Wel voegt zij nadrukkelijk eraan toe: “Het gaat niet met een druk op de knop.” De bewindsvrouw stond de Communicatie Dienst Suriname (CDS) op maandag 1 februari te woord, even voordat ze grondbeschikkingen overhandigde aan twee vrouwen die in nood verkeerden.

Minister Pokie zegt dat zij vanaf haar aantreden op 17 juli 2020 geconfronteerd wordt met personen die al jaren wachten op hun beschikkingen. De op maandag overhandigde documenten heeft ze afgelopen vrijdag getekend. De bewindsvrouw brengt in herinnering dat zij in haar vorige functie altijd aan de bel heeft getrokken voor wat betreft de grote achterstand in grondbeschikkingen. Deze achterstand wordt momenteel ingelopen. Het is nog niet wat het wezen moet, maar heeft extra aandacht. De prioriteiten van minister Pokie gaan uit naar woningzoekenden en ondernemers. “Grond is een hulpbron die een behoorlijke bijdrage levert aan de sociaaleconomische ontwikkeling van de samenleving.”

Om het proces effectiever en efficiënter te doen verlopen en vooral dubbele uitgiftes te voorkomen, worden er richtlijnen vastgelegd. In dit kader is het eerdergenoemde conceptdocument ter advies opgestuurd naar deskundigen. Minister Pokie benadrukt dat er bij gronduitgifte vaak advies nodig is van de ministeries van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) en Openbare Werken (OW). Daarnaast is haar ministerie ook afhankelijk van advies van districtscommissarissen, hetgeen ook in het decreet Gronduitgiften is vastgelegd.

Dit maakt het geheel een lang proces, welke het ministerie van GBB wil inkorten. Zo zal van de ondersteunende ministeries een verantwoordelijke worden gevraagd om in contact te staan met de afdeling Grondinspectie. Zodoende kan in het vooronderzoek dan meteen het advies van het ministerie of de districtscommissaris worden meegenomen. Verder zal ook de landmetersvereniging betrokken worden om haar inzichten te delen omtrent het inkorten van het proces.

Als onderdeel van het efficiënter werken, is het ministerie van GBB ook al ver op weg met het digitaliseren van het bestand. Het digitaliseringsproces is reeds onder de aandacht van de Raad van Ministers gebracht. Minister Pokie hoopt op deze wijze de burgerij nog beter tegemoet te komen. In die lijn is er reeds een communicatie-unit waar personen met hun problemen terecht kunnen. “Het is dus niet zo dat mensen hun aanvraag indienen en nooit iets meer horen over het proces of de status van hun aanvraag”, verduidelijkt de bewindsvrouw. Verder zal het ministerie ook starten met het on-the-job trainen van grondinspecteurs. Er is namelijk een tekort aan ervaren deskundigen op dit gebied.

Previous EZ helpt KMO’s bij online registratie COVID-19-steun
Next Openbare aanbesteding