Installatie commissie screening toelating Elementaire Politie opleiding 2019-2020

Het Ministerie van Justitie en Politie (JusPol) heeft een commissie geïnstalleerd die belast wordt met de screening van de toelating tot de Elementaire Politie opleiding 2019-2020. De commissie moet binnen drie maanden een concreet voorstel doen aan de minister van Justitie en Politie. De installatie heeft op vrijdag 11 juni plaatsgevonden.

De commissie met als voorzitter Mark Karg heeft tot taak om de verschillende onderzoeken als ook testen van de laatste werving bij de politie te screenen. Hierna moet er een concrete voorstel worden gedaan van een tijdlijn met start- en eind datum van de Elementaire Opleiding, rekening houdend met de Covid-19-pandemie.

Volgens Olton Helstone, directeur Operationele Diensten die namens de minister de installatie heeft gedaan, zal de commissie er op toezien dat de nieuwe groep kandidaten aan de vastgestelde eisen hebben voldaan bij de toelating tot het korps. De bedoeling is dat er gelet wordt op de werving, de opleiding, het onderricht, de keuring en de controle op lichamelijke en geestelijke geschiktheid. Op de werving van de meer dan 350 rekruten die nu moeten starten met de opleiding, zal er streng gelet worden. Gezien de covid-19-pandemie, is er een samenscholingsverbod op meer dan 5 personen en een stijging van het aantal positieve gevallen. Deze factoren zullen ook een rol spelen. Verder moet er rekening gehouden worden met de verschillende korpsen, waarvan de opleidingen tijdelijk on hold zijn gezet.

Voorzitter Karg zegt dat het KPS volgens de grondwet tot 1 van de 2 gewapende machten in Suriname behoort. Er zal hard gewerkt moeten aan het gezag van de politie binnen de samenleving. Hij benadrukt de aandacht voor de integriteit van de politieambtenaar, de goede niet nagesproken. De commissie belooft naar alle eer en geweten het werk te zullen doen.

De overige commissieleden zijn Shivanand Ramlall, Stanley Dijksteel , Harish Monorath en Marsha van Halen.