Juspol ondertekent overeenkomst intensievere samenwerking met Amerika

De minister van Justitie en Politie(Juspol), Kenneth Amoksi, heeft met de Amerikaanse Ambassadeur, Karen Lynn Williams, en Procureur Generaal Roy Baidjnath Panday de Letter of Agreement (LOA) ondertekent. Deze overeenkomst betreft het continueren van een intensievere samenwerking op het gebied van de controle op verdovende middelen en wetshandhaving tussen de Amerikaanse en de Surinaamse regering. De ondertekening vond plaats op donderdag 8 april 2021 op het Ministerie van Justitie en Politie, waarbij hoofdinspecteur Eshita Hunte namens het Korps Politie Suriname Politie aanzat.

Door deze overeenkomst hebben de regeringen van Suriname en Amerika zich gecommitteerd om samen te werken aan een aantal programma’s op een breder gebied van drugsbestrijding, wetshandhaving en rechtstaatsversterking. De afzwaaiende Procureur Generaal(PG), gaf aan heel blij te zijn met deze ondertekening aan het einde van zijn carrière. De PG is dankbaar voor de samenwerking die er al is tussen de Amerikaanse Ambassade en de regering van Suriname op het gebied van de controle op verdovende middelen en wetshandhaving.

Minister Amoksi haalde aan dat door de jaren heen de regeringen van Suriname en de United States of America altijd een goede samenwerking hebben gehad op het gebied van veiligheid, welke erg belangrijk is. De bewindsman zei verder dat zijn uiteindelijke doel is om deze samenwerking te intensiveren en terug te gaan naar de relatie die er al was voor het verdiepen en uitbreiden van de mogelijkheden en de werkvelden. De Justitieminister heeft ook van de gelegenheid gebruik gemaakt om de PG te bedanken voor de bijdrage die hij door de jaren heen geleverd heeft om de samenwerking in stand te houden. “Er ligt nog een grotere taak voor ons en dat is om grip te krijgen op de veiligheidsontwikkelingen, vooral met betrekking tot de georganiseerde criminaliteit”, woorden van minister Amoksi. Tot slot ondertekende de minister, de PG en de Ambassadeur de samenwerkingsdocumenten. De minister bedankte nogmaals, Ambassadeur Williams en zegt uit te kijken naar de uitvoering van de programma’s.

Next Herstelwerkzaamheden houten brug Anjoemarakreek district Marowijne