Juspol wil versteviging samenwerking met internationale partners

Het ministerie van Justitie en Politie (Juspol) wil de relaties, die in het verleden werden onderhouden met internationale partners, buurlanden en traditionele landen weer verstevigen. “Op het gebied van criminaliteitsbestrijding hadden wij een goede samenwerking met bepaalde landen als bijvoorbeeld Amerika, Brazilië, Nederland en Frankrijk.

Deze traditionele relaties zijn verwaarloosd. Het is zaak dat we die relaties weer continueren”, zei minister Kenneth Amoksie van Juspol na afloop van zijn betoog in De Nationale Assemblee (DNA) op dinsdag 22 juni 2021.

De bewindsman is net als zijn collega’s ingegaan op vragen van DNA-leden tijdens de begrotingsbehandeling 2021. Daarbij liet hij het belang weten van de internationale samenwerking met de buitenlandse partners en hun bijdrage aan de versterking van het beleid van het ministerie van Justitie en Politie. Op het gebied van criminaliteits- en corruptiebestrijding, veiligheid en capaciteitsopbouw van de verschillende korpsen wordt er samengewerkt.

Hij gaf als voorbeeld de goede samenwerking met de Amerikaanse drugsbestrijdingsorganisatie (DEA) en regionale organisaties in de grenslanden Guyana, Frans-Guyana/Frankrijk en Brazilie. “Deze samenwerkingsverbanden hebben we gedeeltelijk weer opgepakt, vooral de samenwerking met Frankrijk. We investeren daarin, omdat we gemeenschappelijke doelen willen bereiken op het gebied van veiligheid”, stelt minister Amoksie.

Ten aanzien van corruptiebestrijding zei de Justitie-minister dat er een belofte is gedaan aan de samenleving. “Er zijn heel veel corruptiezaken die nu lopen en het Openbaar Ministerie is in stelling om die onderzoeken te doen. Dat gebeurt ook. Volgens mij heeft het Openbaar Ministerie nu zeker 19 corruptiezaken in onderzoek”, zegt de bewindsman.

Naast de aandacht op de internationale samenwerking en corruptiebestrijding ging de bewindsman in op een aantal zaken die verkeerd zijn geweest in de haast afgelopen 10 jaren. Hij zegt dat er een ravage is aangericht op de verschillende ministeries ten aanzien van vele zaken. “We kunnen praten van verwaarlozing, stilstand dan wel achteruitgang, vooral op het ministerie van Justitie en Politie “, zegt minister Amoksie.

Verder is er voor met name de verschillende korpsen zoals het Korps Politie Suriname, Korps Brandweer Suriname, het Korps Penitentiaire ambtenaren en de Beveiligings- en Bijstandsdienst Suriname (BBS) niets bijzonders gedaan aan huisvesting. Amoksie vindt het belangrijk dat deze diensten behoorlijke voorzieningen krijgen, ze moeten goed gehuisvest worden, zodat ze de diensten vanuit verschillende locaties kunnen verlenen aan de samenleving. Daarnaast is het van belang dat deze diensten goed getraind personeel hebben en voldoende materiaal en materieel om de diensten te doen. Ook communicatiemiddelen moeten aanwezig zijn zodat er een gemak is om de dienstverlening te garanderen. Aan al de bovengenoemde zaken wordt momenteel aandacht geschonken. De bewindsman gaf tenslotte de uitdagingen aan van het ministerie ten aanzien van de handhaving van de controle op de naleving van de Covid-regels.