Ambassadeur Sonny Hira; diplomaat gevormd door de Surinaamse pluriformiteit

De regering heeft diep geschokt kennisgenomen van het verscheiden van oud-ambassadeur Sonny Hira. De regering condoleert de nabestaanden alsook de rest van de samenleving. 

Sonny Hira was een diplomaat die gevormd was door de pluriforme Surinaamse samenleving. De diplomaat die op zaterdag 21 november 2020 nog door president Chandrikapersad Santokhi in het kader van 45 jaar Staatkundige Onafhankelijkheid gedecoreerd werd tot Commandeur in de Ere Orde van de Palm is op zondag 29 november 2020 vrij plotseling overleden. Hira, is ook een van de geïnterviewde diplomaten geweest voor de documentairereeks die het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) rond de onafhankelijkheidsviering lanceerde.

Hierin zegt Hira over de invloed die de heterogene Surinaamse samenleving op hem als diplomaat heeft gehad: “Jouw tolerantiedrempel is bijzonder hoog en groot. Je raakt niet vervreemd van situaties waarmee je niet bekend was. Opgroeien in een multiculturele en heterogene samenleving met een hoge mate van pluriformiteit maakt dat een diplomaat zich een wereldburger voelt. Dat heb ik ook altijd gevoeld. Het heeft bijgedragen aan het gemak tot het leggen van contacten in het diplomatieke veld, Het is uiteindelijk succesvol geweest in de uitvoering van het werk.”

Sonny Hira zag het levenslicht op 22 november 1946 in Paramaribo in een typische volkswijk: Grote Combé, precies waar nu de Combé Markt staat. Hij heeft daar de eerste helft van zijn leven doorgebracht en zijn vorming gehad. Het was een vorming in de pluriformiteit van de Surinaamse maatschappij. Grootvader Hira was namelijk koopman in levensmiddelen, bezat een groot erf met een aantal woningen, die verhuurd werden. “Daar werd geen onderscheid gemaakt, eenieder die er behoefte aan had kon zo’n woning betrekken. Daar was de hele variëteit van de Surinaamse samenleving, inheemsen, marrons, creolen, hindostanen, mulatten”, zei Hira. Opgroeien in zo een sfeer betekende volgens hem contact met dat wat vandaag Suriname is: een pluriformiteit niet alleen qua etnische groepen maar ook religie. “Er waren moslims, protestanten, rooms-katholieken, hindoes. Je werd met al deze religiën en cultuurvormen geconfronteerd. Ook de schotels en de gerechten.” Volgens Hira maakt dit dat hij Suriname al vanaf zijn prille jongensjaren heeft ervaren zoals het echt is. “Het heeft mij gevormd tot wat ik vandaag ben, namelijk een rasechte en trotse Surinamer. Ik ervaar die variëteiten als een enorme rijkdom, een rijkdom zo groot dat jij je overal ter wereld in thuis voelt.”

Sonny Hira heeft eerst de Julianaschool als basisonderwijs bezocht en daarna mulo-onderwijs genoten op de Hendrikschool. Vervolgens is hij op de Kweekschool afgestudeerd als onderwijzer, waarna hij een aantal jaren gewerkt heeft in district en stad. Hira heeft ook de hoofdakte gedaan en is enige jaren muloleerkracht geweest. Vanwege de affiniteit die hij had met de Romaanse talen, besloot hij in Nederland de Spaanse taal en de geschiedenis van Latijns-Amerika te gaan studeren met Frans en Portugees als bijvakken. “Dat heeft me goed gedaan”, gaf de gewezen diplomaat aan. In 1976 studeerde hij aan de Universiteit van Amsterdam af als doctorandus in de Spaanse taal en letterkunde én in de geschiedenis van Latijns-Amerika. Na terugkeer in Suriname werd hij in de eerste fase aangesteld als uitvoerder van het alfabetiseringsproject waarbij delen samenleving de basisvaardigheden van lezen, schrijven en rekenen werden bijgebracht.

Hira stapte vervolgens in het onderwijs. Hij was docent op het Instituut voor de Opleiding van Leraren (IOL) en op scholen voor voorbereidend wetenschappelijk onderwijs. In de kielzog van de staatsgreep in 1981 werd er een diplomatencursus opgezet. De nieuwe machtshebbers hadden namelijk de regio als politieke oriëntatie. “Dat betekende dat je kennis moest hebben van Latijns-Amerika.” Hira heeft deel uitgemaakt van deze diplomatencursus en werd uiteindelijk geselecteerd. Hij kreeg een functie aangeboden op het toenmalige ministerie van Buitenlandse Zaken. Hiermee was de toon gezet voor zijn diplomatencarrière, want terstond na zijn aanstelling werd Hira belast met het uitvoeren van werkzaamheden op de ambassade in Caracas, Venezuela. Daar werd hij namelijk aangesteld als charge d’affaires ad interim. Hira werd in 2002 door president Ronald Venetiaan benoemd tot ambassadeur in Brazilië en is ook beleidsadviseur geweest op het ministerie van Buitenlandse Zaken. Hij sprak van “allemaal leerrijke ervaringen en dankbare momenten.”

Met het heengaan van “Oom Sonny” Hira verliest de VHP een waardige strijdmakker en Suriname een grote zoon.

Sonny Hira is 74 jaar geworden.