Grondenrechtenvraagstuk geniet hoge prioriteit bij regering Santokhi-Brunswijk

Het toekennen van grondenrechten aan onze Inheemse en Marrongemeenschappen, is reeds jaren een actueel onderwerp. Om te komen tot een effectieve uitvoering van de grondenrechten in Suriname is vanuit het kabinet van de President specifieke aandacht geschonken aan dit vraagstuk. In september 2020 is er een presidentiële commissie ingesteld die zich moet buigen over grondconversie en herziening grondbeleid.

Deze commissie bestaat uit regeringsvertegenwoordigers, notarissen, taxateurs en advocaten om bij te dragen aan het formuleren van wetgevingsproducten, ter regulering van het grondbeleid. Deze commissie staat onder leiding van Mr. Anenda Veldman. Vanwege de plek die de rechten van tribale en in stamverband levende volken hebben voor dit kabinet is ook een Presidentiële commissie grondenrechten ingesteld die aangevoerd wordt door mw. Patricia Meulenhof. Deze commissie is vanaf november 2020 actief met als taakstelling voorstellen te doen aan de regering ter oplossing van het grondenrechtenvraagstuk.

 Een resultaat dat voortvloeit uit de tot nu toe verrichte werkzaamheden van de commissie grondenrechten is het wetsontwerp ‘Collectieve Rechten van Inheemse en Tribale Gemeenschappen’, welke intussen de goedkeuring van de regering geniet. Deze informatie is gepresenteerd op 14 juni door president Chandrikapersad Santokhi, bij de opening van een tweedaagse webinar over grondenrechten. Aan deze sessie hebben ook minister Gracia Emanuel van Regionale Ontwikkeling & Sport, directeur Minu Parahoe van het Amazone Conservation Team, voorzitter Patricia Meulenhof van de Presidentiële Commissie Grondenrechten geparticipeerd. Heden vindt de afsluiting van deze webinar plaats waarbij de Vicepresident van de Republiek Suriname en de voorzitter van de Nationale Assemblee ook een bijdrage zullen leveren.

Het vervolgtraject bestaat uit het indienen van de conceptwetten aan de Staatsraad en de Nationale Assemblee, voor verdere behandeling. “De regering blijft de primair verantwoordelijke, voor de bescherming van de grondenrechten van de Inheemse Volkeren en Marrons”, aldus president Santokhi. Er is besloten dat er op het Kabinet van de President een grondenrechtenbureau wordt opgezet, voor de centrale aansturing van het grondenrechtenbeleid.