President Santokhi geïnformeerd over vervolgtraject NRA-rapport

President Chandrikapersad Santokhi is op maandag 19 april 2021 geïnformeerd over het vervolgtraject van het National Risk Assessment (NRA) rapport. Nadat dit document vorige maand, namelijk dinsdag 9 maart 2021, aan het staatshoofd was aangeboden, is het maandag met ter zake deskundigen doorgenomen.

De deskundigen zullen het document verder uitwerken in een tijdlijn en een matrix met te nemen acties en maatregelen. Daarnaast zal de nationale en internationale gemeenschap worden geïnformeerd over het NRA-rapport en de door de regering te nemen stappen in dit kader. De regering zal in een vervolgmeeting op 30 april 2021 in overleg gaan met alle stakeholders om de aanbevelingen te kunnen implementeren. Dit zodat Suriname een goede vierde ronde evaluatie kan ondergaan.

Meester Nailah van Dijk, een van de deskundigen, zegt dat aan het staatshoofd is aangegeven wat de volgende stappen zullen zijn op weg naar de mutual evaluations. De jurist benadrukt dat de korte en lange termijnstappen die nu ondernomen moeten worden, zijn gepresenteerd aan de president, de Steering Council en andere autoriteiten. De Steering Council is in 2013 geïnitieerd op voordracht van de Caribbean Action Taskforce. Deze buigt zich over beleidskwesties aangaande het tegengaan van witwassen en terrorismefinanciering. In eerste instantie lag de aansturing van de Steering Council bij het ministerie van Financiën.

 

Next Suriname voorzitter Comité Legerbevelhebbers Caricom/Impacs