President Santokhi neemt geloofsbrieven Nederlandse ambassadeur in ontvangst

Buitengewoon en gevolmachtigd ambassadeur Henk van der Zwan van het Koninkrijk der Nederlanden heeft zijn geloofsbrieven overhandigd aan president Chandrikapersad Santokhi. Het staatshoofd nam de documenten op het presidentieel paleis in ontvangst, op woensdag 10 februari 2021. Ambassadeur Van der Zwan was hiervoor de tijdelijk zaakgelastigde van Nederland hier te lande. Voor de diplomaat staat het herstellen van de diplomatieke samenwerking tussen Suriname en Nederland hoog op de agenda. De goede relatie tussen Suriname en Nederland werd voor een periode onderbroken. Nu zowel Suriname als Nederland op het hoogste niveau vertegenwoordigd zijn, wordt gewerkt aan het herstel van deze banden.  

Naar zeggen van de ambassadeur is de relatie Suriname-Nederland hecht. Ook vanwege de vele familiecontacten is deze relatie uniek. In november van het vorig jaar is een missie uit Nederland naar Suriname afgereisd en zijn er met counterparts hier te lande gesprekken gevoerd. Het afgesproken programma zal uitgevoerd worden. Nederland wil ook meewerken aan de versterking van de rechtstaat.

Ten aanzien van het visumvrij reizen wil Nederland Suriname graag assisteren dit te bereiken. De diplomaat legt de nadruk op assisteren, omdat Nederland niet hierover gaat. Nederland ligt in het Schengengebied en om af te reizen naar Nederland is een Schengenvisum nodig. “Het ligt dus aan de Europese Commissie om uiteindelijk een besluit over te nemen. Nederland is graag bereid Suriname te assisteren om te voldoen aan de technische voorwaarden die daarvoor gelden”, liet ambassadeur Van der Zwan weten.

Next Ministerie van LVV schoont kanalen te Alkmaar op