Regering start landelijk distributie voedselpakketten project in Coronie

De regering heeft op zaterdag 12 juni 2021 het landelijke voedselpakketten project gelanceerd in het district Coronie. De pakketten worden verstrekt aan burgers die op de een of ander manier getroffen zijn door wateroverlast en/of de COVID-19 pandemie. Het gaat om personen die als gevolg van de situatie moeite hebben om in hun directe behoefte te voorzien. De overheid zal komende dagen en weken ondersteuning verstrekken aan de getroffenen.

De launch van het project heeft te Coppenamepunt in Coronie plaatsgevonden. Het project is een gezamenlijke operatie van het Bureau Eenheid van het Kabinet van de President, het Ministerie van Defensie c.q. het Nationaal leger, de Ministeries Sociale Zaken en Volkshuisvesting, Regionale Ontwikkeling en Sport en Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken. Ook de verschillende districtscommissariaten leveren een bijdrage hieraan.

De verschillende ministers van de bovengenoemde ministeries, de Districtscommissaris van Coronie, Maikel Winter, leden van het Kabinet, het Nationaal Leger en bestuursambtenaren trokken de verschillende gebieden in om de eerste levensmiddelenpakketten aan de mensen uit te delen.

Dc Winter zegt dat er 1100 mensen zijn geregistreerd die in aanmerking zullen komen via het project in Coronie. De manschappen van het leger zijn ingezet om in de verschillende gebieden de pakketten uit te delen. Deb regering zal landelijk 80.000 voedselpakketten uitdelen aan de getroffenen.

Previous Volksgezondheid brengt Nederlandse medische missie naar Nickerie en Boven-Suriname gebied