Regering wil Surzwam inzetten ter bevordering van productie

De regering is voornemens het staatsbedrijf NV Suriname Zwaar Materieel (Surzwam) in te zetten ter bevordering van de productie binnen de landbouwsector. Minister Parmanand Sewdien van Landbouw, Veeteelt en Visserij zegt dat boeren gefaciliteerd zullen worden met goedkope machine diensten. “Uiteindelijk willen wij de kostprijs voor de boer verlagen en de mechanisatie graad verder opvoeren.” Dit heeft de minister aangegeven op 7 april 2021, na een vergadering met Surzwam op het kabinet van president Chandrikapersad Santokhi.

“Surzwam is de afgelopen tijd bezig geweest in Wageningen. Er was daar een calamiteit met de waterhuishouding en door ingrijpen van het staatsbedrijf hebben wij daar enkele hectare meer aan rijst kunnen inzaaien. Surzwam moet als katalysator werken om meer productieverhoging te bewerkstelligen.” De bedoeling van de regering is om productieverhoging te stimuleren om zoveel als mogelijk exportmogelijkheden te benutten. Een belangrijke vereiste daarbij is een redelijke prijs. De bewindsman is er hoopvol over gestemd dat Surzwam daarbij een belangrijke bijdrage zal leveren.

“We gaan kijken hoe wij de handen ineen kunnen slaan om de agrarische ontwikkeling goed van de grond te krijgen”, zegt Pretab Bissumbar president-commissaris van Surzwam. Zijn organisatie heeft de regering, onder leiding van president Santokhi geïnformeerd over de stand zaken. De huidige raad van commissarissen is voornemens om binnenkort de eerste aandeelhoudersvergadering, ooit in het zestienjarig bestaan van Surzwam te organiseren. Bissumbar zegt verder dat hij gelet op de werkwijze van de regering binnenkort zal resulteren in ontwikkeling.