Regeringstop maakt nader kennis met aankomende waarnemend PG

De regeringstop heeft met het naderend pensioen van procureur-generaal Roy Baidjnath Panday, kennis gemaakt met de aankomende waarnemend PG, Garcia Paragsingh. Deze meeting vond op woensdag 7 april 2021 plaats. Tijdens deze belangrijke vergadering waren aanwezig president Chandrikapersad Santokhi, vicepresident Ronnie Brunswijk, de ministers Albert Ramdin en Kenneth Amoksi. Zowel de vertrekkende als de aankomende procureur-generaal belast met de waarneming waren ook bij deze meeting aanwezig.

De outgoing PG Baidjnath Panday gaat na 7 jaren dienst nu met pensioen. Van de vervolgingsautoriteit wordt vrijdag aanstaande, na zijn bewezen diensten aan de samenleving, op een gepaste manier afscheid genomen door president Santokhi. De huidige PG leidt het Openbaar Ministerie nog tot 12 april. Per 13 april heeft Paragsingh in de functie van waarnemend PG de leiding over het vervolgingsinstituut. Paragsingh die momenteel de oudste advocaat-generaal in anciënniteit is, zal vanaf die datum de leiding waarnemen bij het Openbaar Ministerie. Het was van belang om aan de vooravond van de start van haar waarneming, nader kennis te maken met Paragsingh, die tijdens de vergadering aangegeven heeft bereid te zijn om deze belangrijke taak op haar schouders te nemen. De regering gaat akkoord met de voordracht van Paragsingh als waarnemend PG.

Het Openbaar Ministerie is een belangrijk instituut binnen het staatsbestel. De aankomende waarnemend PG is breed gedragen en heeft genoeg kennis en ervaring aangaande het werk dat uitgevoerd moet worden. Baidjnath Panday heeft vanaf 2014 leiding gegeven aan het Openbaar Ministerie.

Het regeringsbeleid is daar om uitvoering te geven aan beleidsvoornemens tot versterking van de overheidsinstituten. De regering heeft hiermee op een correcte wijze voorzien in de waarneming van de straks vacante plek van Baidjnath Panday.