Tien miljoen retentie-dollars voor noodzakelijke goederen

De eerste tranche van retentie-dollars  is vandaag toegewezen voor de import van noodzakelijke goederen. In totaal  is ruim 10 miljoen Amerikaanse dollars beschikbaar voor de import van medicijnen, basisgoederen en brandstof. Aanvragen worden beoordeeld en deviezen worden toegewezen volgens  regels .  Voor aanvragen die aan de regels voldoen, worden er deviezen toegewezen. Importeurs van deze goederen kunnen zo aan deviezen komen tegen een maximale koers van 16,30 Surinaamse dollar voor de Amerikaanse dollar.

Deze regeling heeft veel voordelen. Ten eerste hoeven importeurs hun dollars niet te betrekken bij speculanten. Deze goederen zullen daarom altijd beschikbaar zijn. En ontstaat er rust op de valutamarkt. Verder zal de eerlijke en niet gemanipuleerde koers van 16,30 het mogelijk maken om de prijzen in de winkels omlaag te brengen. Door regelmatig dollars beschikbaar te stellen, zal de koers verder stabiliseren.

Retentieregeling

De retentieregeling werd op 1 maart 2021 ingevoerd en betekent dat exporteurs verplicht zijn 100% van hun exportopbrengsten naar Suriname terug te brengen, en hiervan moeten zij 30% verkopen aan de Centrale Bank van Suriname tegen de koers van 16,30.

In de voorbereiding van deze regeling hebben vrijwel alle actoren hun ondersteuning toegezegd. Tot nog toe hebben de meeste banken en cambio’s goed meegewerkt. Bij de stortingen heeft in het bijzonder de kleinschalige goudsector zich verantwoordelijk en nationaal opgesteld, en is zijn verplichting behoorlijk nagekomen. Exporteurs uit de overige sectoren worden opgeroepen om ook hun verantwoordelijkheid tegenover de gemeenschap te nemen en te voldoen aan hun verplichtingen. Enkele hebben reeds gehoor hieraan gegeven.

Een maatregel die ook ingevoerd is om de financiële markt te normaliseren, is de invoer van cash US dollars, die via banken en cambio’s aan de gemeenschap aangeboden worden. Dit gebeurt nu regelmatig. De vorige week was er weer een zending. Banken, cambio’s en gemeenschap kunnen erop rekenen dat dit gecontinueerd wordt zolang het nodig is.

Previous AANVRAAG VERDELING PERCEELLAND